Вторник, 19 Юли 2022
    
Сунгурларе

Сунгурларе с бюджет от 20 милиона и половина за 2022-а

  19.04.2022 10:14  
Сунгурларе с бюджет от 20 милиона и половина за 2022-а

Бюджетът за 2022 година на Община Сунгурларе беше приет с мнозинство от общинските съветници. На 30-то заседание на Общински съвет – Сунгурларе бяха обсъдени шест точки. Бюджетът на Община Сунгурларе е в размер на 20 533 879 лв, като в него са включени делегираният държавен бюджет, преходен остатък, времеви безлихвени заеми, приходи от местни дейности, сметки от средства от ЕС и др.

Спрямо 2021 година размерът на трансфера от централния бюджет на Община Сунгурларе е завишен с 1 800 364 лв или с 11,52 %.

Капиталовата програма на Община Сунгурларе е в размер на 7 170 884 лв, в нея са предвидени и следните основни акценти: изграждане на част от канализационната мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе, ремонт на асфалтова настилка в спортна площадка в гр. Сунгурларе, изграждане на водоизточници за борба с горските пожари в селата Везенково, Съединение, Дъбовица, Каменско, Ведрово, Грозден, Бероново, реконструкция на Поликлиника в гр. Сунгурларе и др.

"Искам да благодаря на екипа от общинската администрация за подготвения бюджет. Моята мисия, с която дойдох в Община Сунгурларе е да я направя удобна за живеене на хората и да създам социална атмосфера. Няма място да се противопоставяме един на друг, ние всички сме избрани от хората, за да изпълним обещанията си и да не се делим по политически пристрастия. Проблемът сега е инфлацията и покачването на цените на всички материали необходими за изпълнение на заложените дейности. Нито за миг не сме спрели да мисли за Община Сунгурларе и да търсим европейско финансиране чрез проекти. Следващият месец съм поканен на международен форум с участието на еврокомисарят Мария Габриел. Убеден съм, че ще можем да реализираме идеи за създаване на нови МИГ, при срещата ми с други общини в България" каза кметът д-р Георги Кенов.

В бюджета са включени и финансиране на читалищна дейност, клубове на пенсионера, културна дейност, провеждане на спортни прояви в това число националния шампионат Крос-кънтри. Общинската администрация е заложила в плана за 2022 година - изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, озеленяване.

Председателят на Общински съвет Ружди Хаджен направи четири предложения към бюджета за 2022 година свързани с ремонт на пътна инфраструктура в посока към село Грозден, изграждане на детска площадка в село Съединение, ремонт на кметство в село Прилеп, ремонт на сграда в село Славянци. Те бяха приети от съветниците.

На сесията бяха приети и предложенията към бюджета от зам.-председателя на Общински съвет Моника Сименова - Петкова за изграждане на обществена тоалетна в Сунгурларе, изграждане на съоражения за детска площадка в село Климаш, ремонт на покрива на кметство в село Подвис, закърпване на дупки в посока село Везенково, изграждане на алеи в Гробищен парк в Сунгуларе.
Гласувано беше и предложение от общинският съветник Фикрет Кадиш за закупуване на професионално облекло за служители в дирекция "Общински горски територии и местни приходи".

Субсидията за делегираните дейности в сектор „Образование” е определена на база: 1 065 бр. ученици в училища, 353 бр. деца в детски градини и 36 бр. деца в полудневна група.

Общинските съветници приеха план-сметка за дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на територията на Община Сунгурларе за 2022 година. В плана се предвиждат и 10 000 лв за закупуване на нови съдове за съхранение на битови отпадъци.

На сесията беше прието предложение от кмета д-р Георги Кенов за удължаване срока на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа” за периода от 6 месеца.
Общинският съвет прие докладна записка за излъчване на представител от Община Сунгурларе в общото събрание на ВиК Бургас.


Анкета

Къде ще почивате лятото?


Резултати

Мнения

Мнения
Застъпници за природата
  18.04.2022 14:40      

Застъпници за природата проведоха обучения в 28-те области на България. Те се организ