Събота, 28 Май 2022
    
Айтос

Одобрен за финансиране е общински проект за айтоския зоопарк

  18.04.2022 10:35  
Одобрен за финансиране е общински проект за айтоския зоопарк

Изграждат детски кътове от естествени материали, в унисон с идеите и целите на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000

Одобрен за финансиране е конкурсният проект на Община Айтос по национална кампания „Чиста околна среда – 2022 г.", на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Общинска администрация - Айтос кандидатства в раздел "Общини и кметства" с проектно предложение “Изграждане на два детски къта на територията на зоопарк, гр. Айтос ”. Стойността на проекта е 14 800 лв.

Известно е, че зоопаркът е едно от най-предпочитаните места за отдих и развлечение в Айтос. През 2019 г. броят на посетителите е над 75 000, а през 2020 г. и 2021 г., въпреки пандемията от Ковид-19, зоопаркът беше посетен от над 70 000 души. Целева група по проекта са всички посетители на парка, с фокус към семействата и организираните групи деца от 3 до 12 години         

По проекта ще бъдат изградени два детски къта на територията на зоопарка, с цел пробуждане и изграждане на устойчиво екологично самосъзнание у посетителите, по отношение на природата и заобикалящата ни околна среда. Дейностите включват почистване на терените и извозване на отпадъците; подготовка на терените за монтиране на детските съоръжения и информационни табели; доставка и монтаж на детски съоръжения и информационни табели.

Идеята е местната общност, най-вече младите хора, да проявят интерес и да бъдат съпричастни с идеите на проекта. Зоопаркът периодично се посещава организирано от ученици от СУ ”Христо Ботев”, СУ ”Никола Йонков Вапцаров” и други училища от община Айтос, които провеждат доброволчески кампании за почистване и облагородяването на района. Служители от Държавно горско стопанство пък засадиха дървета и храсти, устойчиви на нашите ширини в района на зоопарка. Повече от 15 години, фирми и частни лица правят дарения за зоопарка, под формата на храна за животните, материали и др., като по този начин подпомагат дейността на екипа за добрата кондиция на животните и птиците, както и за обогатяване и подобряване на средата за обитателите и посетителите.

Айтоският зоопарк стана любимо място за разходка и развлечение на хиляди посетители от различни възрастови групи от общината, областта и страната, и най-вече - на родители с малки деца. На територията му няма изградени детски съоръжения, които да направят престоя на малките посетители приятен и пълноценен. Изграждането на детски кътове по съвременните стандарти за дизайн на детската среда ще придадат и нова визия на зоопарка. Докато малчуганите се забавляват на обособените кътове, те и техните родители ще имат възможност да се запознаят и с новите образователни табели, които ще бъдат монтирани в близост.

Детските кътове ще бъдат изградени с напълно естествени материали, в пълно съответствие със сегашната визия на зоопарка. Те ще създават условие не само за забавление на децата, но и за активно и пълноценно възприемане на цялата среда и за положителни емоции, свързани с отглежданите видове животни. Идеята е да носят освен естетическа и емоционална наслада – и полезна информация, свързана с опазването на биологичното разнообразие. Информацията ще бъде поднесена по начин да заинтригува посетителите и да привлече вниманието им към хармоничното съжителство между човек и природа; към добрите практики за използване на естествени материали, които не замърсяват околната среда, както и към проблемите, свързани с опазването на природата. Голямата цел са екологична култура, по-силна и емоционална връзка с дивата природа, възпитаване и насърчаване на загриженост и отговорно отношение - за чистата околна среда.

През последните години в Зоопарк Айтос се извършват редица промени и подобрения, свързани не само с условията за живот на животните, но за по-добра среда за посетителите. Провеждат се и образователни беседи с участието на деца и възрастни по теми, свързани не само с отглеждането на животните, но и осигуряване на осведоменост относно глобални и национални екологични проблеми. Зоопарк Айтос е член на БАЗА и екипът му се стреми да следва съвременните стандарти в зоопарковото дело - да функционира като образователен и природозащитен център.

НП научи, че в близост до единия детски кът ще има образователна табела, която ще информира посетителите за идеите и целите на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. До другия информационна табела ще предостави на посетителите иновативна, разбираема за неспециалисти информация за видовете животни в зоопарка, попадащи под егидата на CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора). Основният акцент ще бъде върху маймуните, които се отглеждат в Зоопарк - Айтос, тъй като представителите на разред Примати, към който принадлежат, често стават обект на нерегламентирани притежания и търговия.

Ще припомним, че Зоопарк - Айтос е част от природен туристически комплекс. Разположен в северната част на парк „Славеева река”, той заема площ от 15 дка. Намира се в непосредствена близост до защитената зона "Трите братя", с код BG0000119, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Създаден преди повече от 50 години и единствен за региона, Зоопаркът е едно от най-привлекателните места в общината. Със своите екзотични представители радва деца и възрастни. В подстъпите на парка е Етнографският комплекс „Генгер”, а централната паркова алея води до язовир "Парка", подходящ за любителски и състезателен риболов. Следват местността Казаните, природната забележителност – скалното образувание Трите братя, ресторант „Колизеум” с паркинг, стена за алпинисти, закрито стрелбище, което функционира и е отлична база за провеждане на спортни игри и състезания, изкуствено езеро и намираща се до него детска площадка с обновени композиционни елементи. Зоопаркът е в пределите на парк "Славеева река", който е разположен на площ от 1336 ха, и е изключително посещаван туристически обект от местно и регионално значение.

НА 20.04.2022 Г., ОТ 10.00 ЧАСА - "ЗАБАВНА ЕКСКУРЗИЯ В ЗООПАРКА" ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, С ИМЕНУВАНЕ НА НАЙ-МАЛКИЯ ОБИТАТЕЛ НА ЗООПАРК-АЙТОС.


Анкета

Къде ще почивате лятото?


Резултати

Мнения

Мнения Приморско
Д-р Димитър Германов, кмет на Приморско: Очаква ни по-различен летен сезон
  24.05.2022 16:28      

Георги РУСИНОВ   -Д-р Германов, днес е един хубав празник, празник е