Понеделник, 21 Мар 2022
    
Мнения Общество

Златомира Мострова, депутат: Домашното насилие е деликатна тема, доминира срамът

  20.12.2021 15:02  
Златомира Мострова, депутат: Домашното насилие е деликатна тема, доминира срамът

В ситуацията на COVID 50 жени в последните две години са били убити

Като народен представител не мога да не изразя съжалението си, че в жените в 47-ото НС са едва 54 от 240 депутати

 

 

 

Моника ИЛИЕВА

 

 

Златомира Мострова е юрист по образование. Народен представител в ПГ на „Има такъв народ“ в 45-ото НС, 46-ато НС и 47-ото НС. Член на Комисията по правни въпроси в 45-ото НС, комисията по транспорт и съобщения и Комисията по земеделие в 46-ото НС. Народен представител от 2-ри МИР Бургас в 47-ото НС.

 

 

- Г-жо Мострова, каква е вашата лична позиция по темата с домашното насилие и нужна ли е законодателна инициатива в тази насока?

- Темата с домашното насилие е деликатна и причината за това е, че жертвите на насилие се страхуват и срамуват да говорят по нея. Друга причина е липсата на реакция от страна на институциите. Фокусът в изменението на Закона за домашното насилие и в Наказателния кодекс считам, че трябва да бъде върху дефиниране на вече съществуващите отдавна форми на домашно насилие. НК инкриминира икономическото и психологическото насилие.

Все още НС не е разгледало подготвения законопроект за промени в Закона за домашното насилие и в Наказателния кодекс. Същият отлежава повече от една година в Министерството на правосъдието.

- Рефлектира ли COVID-19 в статистиката на най-тежките и крайни случаи? Наблюдава ли се обратният вариант – мъже, превърнати в жертва?

- В ситуацията на COVID почти 50 жени в последните две години са били убити. По мое мнение трябва да бъдат приети пакети от мерки в Закона за домашното насилие и в Наказателния кодекс (НК), в които акцентът да бъде отпадане на системния характер при домашното насилие, тъй като към настоящия момент, за да бъде наказан един насилник по-тежко, трябва да има поне три регистрирани сигнала за насилие. В тази връзка е необходимо и ясно дефиниране на съществуващите инкриминирани форми на домашно насилие в НК. Кризисните центрове в страната към момента са 12, трябва да се прецени дали те са достатъчно и не е ли необходимо броят им да бъде увеличен.

Мъжете също са жертва на домашно насилие, хората с увреждания, децата - също, както и възрастните хора. Според статистиката 4% от подадените сигнали са от мъже, това са хора с увреждания, които са малтретирани в дома си от своите близки.

- Как ще коментирате доклада на Районен съд Бургас за изминалата 2020 г. по отношение на делата по Закона за защита от домашно насилие?

- В доклада за дейността на Районен съд Бургас за 2020 г. е посочено, че е налице намаление на постъпленията на дела по Закона за защита от домашното насилие. През 2020 г. са постъпили 138 дела, при 157 дела през 2019 г. и 147 дела през 2018 г. През 2020 г. са разгледани 156 от този вид дела, от които 137 са свършени – 87.82%, като от тях 72.26% са свършени в тримесечен срок (99 дела). 19 дела са останали несвършени през 2020 г., като през последното тримесечие на отчетния период са постъпили 25 дела. Запазва се и високото съотношение на прекратените спрямо свършените дела – 35.04%.

През 2020 г. са прекратени 48 дела, от които 8 по спогодба на страните (при 61 прекратени дела за 2019 г., от които 11 по спогодба на страните, 54 прекратени дела за 2018 г., от които 10 по спогодба на страните). Най-честата причина за прекратяването им е оттеглянето на молбата след снабдяването със заповед за незабавна защита, с която молителят е постигнал търсения ефект, както и че това производство често се провежда преди или по време на висящ брачен процес между страните, при което с постановяване на привременни мерки в брачното производство или постигане на споразумение по реда на чл. 49 ал. 4 вр. чл. 51 от СК, молителят се дезинтересира от исканата защита от домашно насилие. Зачестяват и случаите на предявяване на молби за защита от домашно насилие при спорове относно упражняването на личните контакти с децата

За периода 2019 - 2021 г. има увеличаване на обажданията, свързани с домашното насилие, като в момента те стигат до 90 на ден, сочат данните на МВР. Това означава, че домашното насилие расте стремглаво по време на пандемия. Към мрачната статистика добавям и още цифри - всяка трета жена в България е подложена на насилие. Общо 15 са жертвите на домашно насилие от началото на годината, като се увеличава и жестокостта, с която тези жертви са били убити.

Като народен представител не мога да не изразя съжалението си, че жените в 47-ото НС са едва 54 от 240 депутати. 


Анкета

Притеснявате ли се дали военният конфликт в Украйна ще засегне България?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
Златомира Мострова, депутат: Домашното насилие е деликатна тема, доминира срамът
  20.12.2021 15:02      

В ситуацията на COVID 50 жени в последните две години са били убити