Сряда, 20 Oct 2021
    
Общество

Чужденци с български произход ще кандидатстват в български висши училища по облекчен ред

  11.10.2021 11:03  
 Чужденци с български произход ще кандидатстват в български  висши училища по облекчен ред

Министерството на образованието и науката (МОН), е подготвило  промени в постановлението за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Поради големия интерес и към магистърските програми, една от промените  ще бъде свързана с кандидатстването за тях. От МОН съобщават, че се обсъжда се възможността магистратурата да се разглежда като втора степен на висшето образование. Тогава статутът, с който хората с български произход, но с чужд паспорт, са влезли в бакалавърска програма на университет в България, ще се признава и за магистърската степен. След тази промяна кандидатите,българите- чужди граждани, придобили право за постоянно пребиваване в страната,  без проблем ще могат да продължат висшето си образование в България. МОН, е започнало работа по промените от 15 юли, тази година, а  предложенията трябва да са готови до 30 ноември, отново  тази година. Очаква се новата процедура за кандидатстване на българите от чужбина във висши училища в България да влезе в сила от 2022 г. През тази година приемът на чужди граждани с български произход се осъществява според действащото правителствено постановление от 1993 г.

С промените през 2016 г. в него ясно е записано, че по този ред могат да кандидатстват само българи, които пребивават трайно или постоянно в друга държава. Това изключва възможността от облекченията, предвидени в документа, да се възползват чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи в България. Ето защо през тази година кандидатите за висше образование с български произход и с право на постоянно пребиваване могат да избират между две възможности – или да кандидатстват като всички останали български граждани, или да се откажат временно от постоянния си статут, да кандидатстват и ако бъдат приети, отново да поискат право на постоянно пребиваване.

През 2021 г. българите от чужбина за първи път имаха възможност да кандидатстват  в български висши училища, чрез електронна система. Онлайн платформата, е била отваряна  допълнително няколко пъти, за да се даде възможност на закъснели желаещи да прикачат документи и да бъдат допуснати до кандидатстване. На всяка стъпка от кампанията на кандидат-студентите са изпращани подробни указания и уведомления, относно техния статус, като при констатирани несъответствия или липса на документи те са получавали допълнителен срок да ги набавят.  Платформата е дала възможност на кандидат-студентите, да правят пробни тестове онлайн, така че да бъдат максимално подготвени при провеждането на същинските изпити.

 


Анкета

Мнения

Мнения
Любен Дилов-син: И аз мога да направя 50 лицеви опори, не съм впечатлен от този военен героизъм
  18.10.2021 15:36      

„И аз мога да направя 50 лицеви опори, независимо че пуша по три кутии цигари на ден. Не съ