Понеделник, 29 Nov 2021
    
Общество

Дискриминират ли преболедували COVID със здравния „Параграф 22“ - сертификатите?

  29.09.2021 14:39  
Дискриминират ли преболедували COVID със здравния „Параграф 22“ - сертификатите?

PCR и ваксини – предпочитани от здравните власти пред бързи тестове и клетъчен имунитет

Отговори на Министерство на здравеопазването водят до повече въпроси

 

Георги РУСИНОВ

 

Предвид факта, че от две години целият свят живее в условия на пандемия от новата болест на 21-ви век – коронавирус, както и това, че около заболяването и процесите около него постоянно има въпросителни, „Черноморски фар“ отправи официално питане до Министерство на здравеопазването по няколко важни въпроса, свързани с тестовете, сертификатите за преболедували и ваксинационния процес.

 

Дори и Министерство на здравеопазването не говори за клетъчен имунитет

 

На въпроса „Възнамерява ли Министерство на здравеопазването да признае тестовете за клетъчен имунитет, които се извършват в няколко лаборатории за документ, с който човек ще докаже, че е преболедувал COVID-19?“ получаваме отговор, че съгласно заповед от 22.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, потвърден случай на COVID-19 е всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии – откриване на нуклеинова киселина или на антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби.

От Здравното министерство поясняват още, че съгласно Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година,  рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация, срещу направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19, сертификатът за преболедуване може да се издаде на лице, при което лабораторната диагноза за COVID-19 е поставена с PCR- изследване (NAAT-изследване).

Така отговорено излиза, че само с PCR, доказващ преболедуване от ковид, можем да изкараме сертификат.

Ето обаче какво още намираме на сайта на Министерство на здравеопазване по темата:

„Валиден цифров COVID-сертификат на Европейския съюз за преболедуване“  е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-ия до 180-ия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT-изследване и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).

Аналогичен на цифровия COVID-сертификат на Европейския съюз за преболедуване документ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-ия до 180-ия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR-изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването“.

С това уточнение вече става ясно, че и резултати от бърз антигенен тест би трябвало да важат като документ за преболедуване. Интересна е и частта за това, че е валиден от 11-ия до 180-ия ден. Какво обаче след това? Ваксинация? За тестовете за клетъчен имунитет не се споменава нищо. Ще продължим да питаме Здравното министерство, тъй като не едно или две светила в медицината изказаха мнения, че преболедувалите изграждат клетъчен имунитет и нямат нужда от ваксинация. Идеята е, че за разлика от антителата, които след време изчезват, клетъчната защита остава за постоянно „запечатана“ в паметта на клетките.

 

Доказваме ли преболедуване с антигенен тест?

                                                                                                        

Вторият ни въпрос бе „Няма ли и бързите антигенни тестове да послужат като документ, доказващ, че човек е преболедувал COVID-19?“. Тук отговорите стават интересни.

От Министерството посочват, че актовете, с които на европейско равнище се урежда издаването и приемането на удостоверения за преболедуване са два – Регламентите 953 и 954. Първият касае свободното придвижване, докато вторият засяга граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите-членки по време на пандемията.

Както повечето хора вече знаят, за свободно придвижване се приемат три вида сертификати – такъв за ваксинация, за направено предварително изследване, или за преболедуване.

В чл. 6 от Регламент (ЕС) 2021/953  по отношение на сертификата за направено изследване (тестване) е изрично упоменато, че този сертификат следва да съдържа информация за изследване NAAT или за бърз тест за антигени, направени на притежателя, предвид което бързите антигенни тестове се признават за сертификати, издавани по смисъла на чл. 6 от Регламента.

Чл. 7 от регламента обаче гласял, че сертификат за преболедуване се издава най-рано 11 дни след датата, на която на лицето за първи път е било направено изследване NAAT, дало положителен резултат.

„В този смисъл, регламентите не предвиждат възможност за издаване на сертификат за преболедуване на базата на бърз антигенен тест към момента. Тази възможност, макар и първоначално заложена от  Европейската комисия и  подкрепяна от  отделни държави членки, включително България, не получи достатъчно подкрепа в рамките на преговорите по акта между Европейския парламент и Съвета. Основната причина, изтъквана от противниците на включването както на бързите антигенни тестове, така и на тестовете за антитела в сертификата за преболедуване, е липсата на „достатъчно научни доказателства" към момента. Независимо от това, с Регламента се оправомощава Европейската комисия в бъдеще да приеме делегирани актове, с които да бъде възможно издаването на текст за преболедуване и въз основа на бързи антигенни тестове, както и на тестове за антитела. Последователната позиция на България в преговорния процес беше в подкрепа на включването на бързите антигенни тестове в сертификата за преболедуване, тъй като тези тестове и към момента се използват за диагностициране и са включени в сертификата за направено изследване (тест). Поради липсата на достатъчно мнозинство от държави-членки на Европейския съюз в подкрепа на този подход и отпадането му от  окончателния акт, България подкрепи Регламента, но направи декларация, която настоя да бъде включена официално в протокола от заседанието  на Съвета. С декларацията се изказва очакване включването на бързите антигенни тестове в сертификата за преболедуване да бъде сред първите стъпки по прилагане на Регламента. В допълнение, през месец август министъра на здравеопазването изпрати писмо до Европейската комисия, в което по темата отново бе изискано съдействие на европейско ниво. Република България като държава-членка на ЕС прилага пряко изискванията на горепосочените европейски актове, по силата на които сертификатът за преболедуване може да се издаде на лице, при което лабораторната диагноза за COVID-19 е поставена с PCR-изследване (NAAT-изследване)“, отговарят подробно от Здравното министерство.

 

Неясноти

 

До този здравен „Параграф 22“ се стига благодарение на недобре обмислени и вземани решения от европейските ни лидери. Какво трябва да правите, за да може да се възползвате от облекченията, от които ще се ползват ваксинираните и диагностицираните с PCR, защото имат или ще си изкарат здравни сертификати, ако сте преболедувал, диагностициран с бърз антигенен тест?

Този въпрос засяга една голяма част от българите, които минаха през болестта в края на 2020-а и в началото на 2021-а. Тогава доста хора, които се разболяха в пика на вълната се диагностицираха с бързи антигенни тестове. Защо ли? Започваме от факта, че са по-достъпни – има ги във всяка лаборатория, продължаваме с това, че са по-евтини и завършваме с това, че доста специалисти заявяват, че са и много по-точни от скъпия PCR, докато в същото време дават бързи резултати.

Както по-нагоре стана ясно, по-голямата част от страните-членки в Европейския съюз са били против издаването на сертификат на база бърз антигенен тест. Конспиративните теоретици биха казали, че причината за това са парите и по-големите печалби. Е, ако се надявате да се докажете като изкарал коронавируса с бърз антигенен , не се надявайте много. Ако сте се диагностицирали преди приравняването им към PCR-тестовете като диагностичен инструмент, тогава съвсем не се надявайте.

Според Министерство на здравеопазването има варианти, в които и сертификатите няма да са полезни.

„С Регламент (ЕС) 2021/953 се установява рамката за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация, срещу направено изследване и за преболедуване на COVID-19 с цел улесняване на упражняването от страна на притежателите им на правото на свободно движение по време на пандемията от COVID-19. В регламента е предвидена възможността държава-членка да изисква от притежателите на сертификати за преболедуване или за ваксиниране след влизането им на нейна територия да бъдат поставени под карантина или самоизолация, или да се подложат на изследване за инфекция със SARS-CoV-2, или други ограничения, например поради това, че епидемичната обстановка в държава- членка или в регион в рамките на държава-членка се влошава бързо в резултат на нов вариант на SARS-CoV-2. От друга страна, с Препоръка 9603/21 от 10 юни 2021 г. на Съвета за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13 октомври 2020 г. относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19 се позволява когато епидемичната обстановка в даден регион се влоши бързо, по-специално поради широкото разпространение на варианти, пораждащи безпокойство или интерес, държавите-членки да могат да задействат „аварийна спирачка“. На тази основа държавите-членки следва също така да могат да изискват от ваксинираните и преболедувалите лица да се изследват и/или карантинират/самоизолират“, посочват от министерството.

Елегантно здравните власти се измъкват и от следващия ни въпрос. А той е „Какво препоръчва Министерство на здравеопазването на вече преболедувалите – да се ваксинират, или не?“.

„Считаме, че ваксинопрофилактиката следва да се приема като основна противоепидемична мярка, чиято цел е да предотврати възникването на нови случаи и разпространение на COVID-19, както и за минимизиране на последващите негативни последици за личното и обществено здраве“, отговарят те.

Така по отношение на коронавируса засега поне остават повече въпроси, отколкото получаваме задоволителни и надеждни отговори. По всичко обаче изглежда, че се върви към варианта рано или късно всички да се ваксинираме. Иначе ще трябва да си правим PCR преди да влезем в магазина или се качим в автобуса. Такова поне остава усещането от мерките на ЕС и други страни в борбата с пандемията.


Анкета

Трябва ли да има нов локдаун?


Резултати

Мнения

Мнения
Кирил Петков след преговорите за кабинет: Няма тема, по която да не сме се разбрали
  28.11.2021 11:06      

Няма тема, по която да не е постигнато огромно съгласие, обобщи лидерът на „Продължаваме пр