Вторник, 19 Oct 2021
    
Общество

6 дни преди края: Електронното преброяване в Бургаска област куца

  24.09.2021 13:17  
6 дни преди края: Електронното преброяване в Бургаска област куца

В 0.00 ч. на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. До 30 септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Към 23 септември в област Бургас са се преброили общо 47 735 домакинства със 110 810 лица в 44 213 жилища, разпределени по общини (табл. 1), както следва:

За област Бургас относителният дял на електронно преброилите се лица спрямо населението към 31.12.2020  г. е 27.0%, а спрямо страната - 1.6%.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се провежда веднъж на 10 години, както и във всички държави - членки на Европейския съюз. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.