Вторник, 19 Oct 2021
    
Бизнес

Нови бандероли за цигарите и алкохола от 1 януари 2022 година

  23.09.2021 11:04  
 Нови бандероли за цигарите и алкохола от 1 януари 2022 година

Тютюневите изделия и алкохолни напитки ще се продават с нови бандероли от 1 януари, следващата година. Стоките облепени със старите бандероли, ще се продават не по- късно от 31.12.2022 година.

Заповедта е на министъра на финансите, в съответствие с член 64 алинея 6 от закона за акцизите и данъчните складове. Новите образци са вече утвърдени, като е спазен срокът от 3 месеца, преди влизането им в сила. Заповедите за утвърждаването им са ече публикувани в Държавен вестник брой 79 от 21.09.2021 година. Единичните цени за бандеролите се запазват, като за тютюневите си остават 0.014 лв, а за алкохолните 0.032 лв.

Акцизните стоки които са облепени към момента със старите бандероли, ще могат да се търгуват на пазара не по- късно от 31.12.2022 година.