Понеделник, 27 Дек 2021
    
Общество

След лятото! От плажа в Крайморие се изхвърлят 10 кубика пластмаса и 36 кубика водорасли

  22.08.2021 18:14  
След лятото! От плажа в Крайморие се  изхвърлят 10 кубика пластмаса и 36 кубика водорасли

Янчо НИКОЛОВ

Семинар по проект  „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“, се проведе в Бургас.

 В Семинара участваха заинтересовани страни от партньорски черноморски държави - Румъния, Грузия  и Турция.

Мащабният проект на територията на четирите черноморски държави е подкрепен от съвместната оперативна програма „Черноморски басейн- 2014-2020,“ и е на стойност 790000 евро.

Поради пандемичните мерки и ограничения участниците от Грузия не успяха да присъстват на екосеминара.

От Българска страна участваха организаторите от Черноморска мрежа на неправителствените организации, в партньорство с Черноморски център за екологична информация и образование – клон Бургас и Народно читалище „Фар 1946" – Бургас.

Включиха се и  представители, експерти от държавни институции, местни власти, агенции по околната среда, морски и пристанищни администрации, морски и туристически бизнеси, преподаватели, младежи, активисти и представители на Института по океанология към БАН.

Гостуваха чуждестранни специалисти по морско дело от Турския черноморски технически университет, неправителствената организация „Маре Нострум“ и Институтът за морски изследвания и развитие „Григоре Антипа“ от Румъния.

На него те  споделиха методи и добри практики за работа по проблема с морските отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда.

Добре известно е, че над 80% от твърдите отпадъци в морето и крайбрежието постъпват от наземни източници и действия.

Целта на семинара е, хората да бъдат информирани и ангажирани в дейността по намаляване на тези отпадъци, за опазване на морето и крайбрежието.

За тази цел програмата  включваше обучение, дискусии и практическа работа.

На участниците бе демонстриран добре приложен на практика пример, за поддържане на крайбрежна ивица и морските води на плажа в бургаския квартал „Крайморие“.

Концесионерът, стопанисващ 18 дка плажна ивица - Николай Димитров, е създал стройна  организация, която е отличен пример за отговорно отношение и прилагане на европейски практики за чистота и екология в района.

Контейнери за битови отпадъци и разделно събиране, артинсталации за  пластмасови бутилки на трите изхода от плажа, както и септични събиратели на отходните води, са само част от екосистемата, която е изградил собственикът изцяло със свои средства.

Отходните  води се извеждат чрез специални помпи и се вливат не в морето, а в канализацията на квартала.

Чуждестранните експерти  останаха  възхитени от отговорното отношение към биоотпадъците – водорасли и др., за които е поставен специален контейнер, съдържанието  на който  се предава в специални депа, където се обработват във вид на тор за земеделието.

„Една завършена верига, невероятен пример за гражданска и бизнес отговорност“, изразиха възхищението си  чуждестранните гости.

„Все още не сме задължени да го правим. Ние сами решихме да дадем пример и на другите“, коментира концесионерът.

Той е на мнение, че  всяко едно усилие и вложени средства затова да бъде забелязан  добрият пример,  си струва.

Инициативата е подета още от 2019 година, като всяка година след завършване на сезона резултатът  е, 10 кубика пластмаса за рециклиране и около 36 кубика  водорасли за  нуждите на земеделието.

Инсталираната от концесионера септична система е дала отлични резултати.

От нейното пускане в експлоатация до днес, равносметката е подобряване  качеството и чистотата на морската вода в региона от 3 до 4 пъти.

„За жалост държавните институции не помагат, а само пречат, чисто административно“, споделя бизнесменът.

По отношение на морските отпадъци, един важен момент е образованието и информираността.

Хората трябва да знаят, че всички са част от проблема, изхвърляйки ги навсякъде.

„Можем да опазим околната среда с едно общо усилие, хвърляйки отпадъците в кошчета и специално предназначените места, за да бъдат после рециклирани.

Ходейки на плажа знаем, че пак ще идем. С тази разлика, че ще плуваме във води, без да сме заобиколени с пластмасови боклуци,“ заяви Анка Герте, координатор от неправителствената организация „Маре Нострум“- Румъния.


Анкета

Справяте ли се с поскъпването на стоки и услуги?


Резултати

Мнения

Мнения Общество
 Млад мъж, спасен в Ковид-реанимацията на УМБАЛ Бургас: подценявах опасността
  28.09.2021 11:08      

Пореден успех в лечението на пациенти с Ковид-19 отбеляза реанимацията на УМБАЛ Бургас. Мл