Неделя, 19 Сеп 2021
    
Созопол

Община Созопол предприема правни действия по казуса „Смокините-север“

  02.07.2021 16:37  
Община Созопол предприема правни действия по казуса „Смокините-север“

На 1.07.2021 г. в Община Созопол постъпи сигнал от началника на ДНСК София арх. Влади Калинов относно издадени от главния архитект на Община Созопол разрешения за поставяне на обекти на територията на морски плаж „Смокините-север“, в който същият твърди, че се предвижда изграждане на строежи.

Разрешения за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините-север“ са издадени съобразно Закона за устройство на
черноморското крайбрежие, ЗУТ и одобрена схема на Министерство на туризма, в която конкретно са посочени площи, габарити, вид конструкция и функционалност. На 24.06.2021 г. в Община Созопол постъпи доклад от ДНСК София за извършена проверка на 18.06.2021 г. на морския плаж, който удостоверява, че_„монтираните монолитни конструктивни елементи – бетонни пети съответстват
на дефиницията за преместваем обект по смисъла §5, т.80 от ДР на ЗУТ, същите са неразделна част и са предназначени да гарантират тяхната конструктивна и пространствена устойчивост, поради което не представляват строеж или част от строеж“__ _(_цитат от Доклад на отдел УТК, ГД, СК при ДНСК с изх.№ СТ-859-02-292/24.06.2021 г_.).

Предвид гореописаното, Община Созопол ще предприеме правни действия по административния ред за разрешаване на казуса в своя защита.