Вторник, 22 Юни 2021
    
Созопол

Тихомир Янакиев представи важен за развитието на туризма проект

  03.06.2021 17:26  
Тихомир Янакиев представи важен за развитието на туризма проект

На обществено обсъждане, проведено в читалището в Созопол, бе представен Проект „Съвременен разказ на отминали времена в античния град Аполония, основа за развитие на иновативна туристическа индустрия в югоизточен планов регион“, който се определя като стратегически за града.

Срещата откри кметът Тихомир Янакиев, след което представи участниците в разработката - екипа от проектанти, част от които са главният архитект на общината Радост Георгиева, театралният режисьор Тодор Димитров и инж. Анастас Кънев.

Проектът бе разглеждан веднъж в края на 2019 година, а повторно обсъждане се наложи поради промени, свързани с пренасочването на фондови средства за справяне с ковид кризата. Предвижда се стойността на проекта, разработен в съответствие с Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, да бъде в размер на 4 535 680 лв.

Обектите, които бяха включени в обсъждането са:

1. Адаптация и експониране на археологически структури и преустройство на сутерен на сграда и прилежащи подходи на читалище „Отец Паисий-1896“ и Археологически музей-Созопол в УПИ II – за читалище, музей и параклис, кв.146 по ПУП-ПР на гр. Созопол, като акцент бе поставен на експонирането на разкопки в подземията на читалището, които чрез стъклен параван да бъдат видими за посетителите на амфитеатъра.

2. Ремонт и благоустройство на Амфитеатър „Аполония“, прилежащи подходи, улици и пространства при площад „Хан Крум“ и експониране на част от Южна крепостна стена в кв. 145, 146 и 148 по ПУП-ПР на гр. Созопол, по който обект се предвижда основно подмяна на настилките и градската мебел.

3. Реконструкция на северна пешеходна алея, която е разположена в северната част на стария град и свързва разкритата църква при нос Скамни и Северна крепостна кула. В миналото тя се е ползвала за крайбрежна разходка и за достъп до скалите и мидения плаж. Планира се обособяване на панорамна алея с площадки за наблюдение. По протежение на цялата алея ще се проектира декоративен парапет и алейно осветление на стълбове.

4. Реконструкция и устойчиво развитие на Античен и християнски комплекс в УПИ XI – за озеленяване, кв.18 по ПУП-ПР на гр. Созопол, и прилежащи подходи от ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Аполония“. Експлоатирането на артефактите през последните десет години, според проектантите, доказва неефективно експозиционно решение, а пространството е неразбираемо и не се възприема като античен жилищен комплекс с църква. Идеята е там да бъде обособена още една сцена за културни мероприятия чрез оползотворяването на неизползваемите части и разполагането на седящи места върху временни разглобяеми конструкции.

5. Изграждане на открита културна атракционна зона на нос „Скамний“, реставрация, адаптация и експониране на църква от XII-XIII в., паркинг, паркоустройство и благоустройство в УПИ XIII – за художествена галерия и изложбена зала, XIV – за компл. обслуж. и трафопост, XV – за кафе-сладкарница и прилежащи площи в кв.3 по ПУП-ПР на гр. Созопол. Акцент тук е обособяване на арт-кафе и кът за отдих и почивка, тъй като това е емблематично за Созопол място, от което се открива невероятна гледка към морето.

6. Благоустрояване на площадно пространство с открит базар с временни търговски обекти и обществена тоалетна в УПИ IV, кв.147, м. Провлака – връзка между стар и нов град Созопол. Там арх. Георгиева предвижда обособяване на парк с пешеходни алеи с озеленяване, типични за морския климат. Според нея площадното пространство в момента не се използва адекватно предвид местоположението си, а нейното виждане е то да предлага места за отдих, открит пазар за плодове и зеленчуци от местни производители, както и три еднотипни малки сгради за кафене и магазини, чиято архитектура е в ансамбъл с автогара Созопол.

След приключване на представянето на всички обекти бе дадена думата на присъстващите, част от които бяха възхитени от идеите, но друга поставиха въпроси и забележки. Някои въпроси получиха отговори веднага, но други, които изискват преглед на документи и допълнително разискване, ще бъдат разгледани и взети предвид при доработване от проекта, който все още е в начална сграда и тепърва предстоят още обществени обсъждания свързани с него.

 

Четете в следващия материал повече за новата автогара в Созопол.


Анкета

За кого ще гласувате на предстоящите избори?


Резултати

Мнения

Култура Мнения
Кристофър Бъкстон: Аз съм различен човек
  22.06.2021 12:16      

В Англия съм по-възпитан, в България – по-откровен и разтворен