Сряда, 12 Май 2021
    
Бизнес Бургас

Мерки в помощ на бургаския бизнес влизат в сила

  14.04.2021 10:23  
Мерки в помощ на бургаския бизнес влизат в сила

Георги РУСИНОВ

 

Мерки в помощ на бургаския бизнес ще влязат в сила веднага след днешното заседание на Общински съвет – Бургас. Общинските съветници гласуваха докладната с предложения от общински съветници от ГЕРБ.

С нея те предлагат да се намалят с 50% заплащането на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас).

Втората точка от докладната предлага намаляване с 50% наемните цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества. Третото предложение на съветниците от ГЕРБ е да се намалят с 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

В зала докладната предизвика дебати между управляващи и опозиция. Христо Панайотов предложи в трите точки намалението да е със 75%. Живко Табаков подкрепи колегата си от БСП. От ГЕРБ настояха процентите да останат 50%. При гласуване обаче предложението не бе прието.

От опозицията изказаха и притесненията си, че докладната не е окомплектована. Съветниците от БСП попитаха откъде по-точно ще се компенсират средствата в бюджета.

Заместник-кметът Красимир Стойчев обясни, че годишно от наеми в хазната постъпват 4.5 млн. лева от наеми.

„Ако ги разделим на месец това са 375 хил. лв. Намалено с 50%, това означава, че 187 хил. лв. на месец ще влизат по-малко в хазната“, добави Стойчев.

Предложението в докладната на ГЕРБ бе мерките да влязат в сила след края на извънредната обстановка и да продължат два месеца. Опозицията обаче поиска мерките да влязат в сила веднага, тъй като не е ясно кога точно ще приключи извънредната обстановка. В момента тя е до 30 април, но не е изключено да бъде удължена още, аргументираха се опозиционерите.

„Да не забравяме, че още в началото на пандемията Община Бургас бе от първите, които прие мерки в помощ на бизнеса. Всеки един от колегите е предлагал различни помощи и са внасяни докладни, които помогнаха. Сигурен съм, че всеки един от изказалите се колеги днес го прави с мисълта за помощ на бизнеса“, каза Тодор Йосифов.

Кметът Димитър Николов взе думата и обясни, че за тези два месеца приходите в бюджета ще се свият с около 400 хил. лв.

„Със сигурност можем да гарантираме, че няма да се пипат разходите за здравеопазване, социални дейности и образование. Ще се редуцират парите за спорт, благоустрояване, култура и всички останали дейности, които общината дотира“, заяви Николов в отговор на опозицията затова откъде ще се балансират средствата.

Константин Бачийски предложи мерките да влязат в сила още сега след решение на Общински съвет – Бургас и да продължат да са в сила два месеца след края на извънредната обстановка. Павел Маринов на свой ред заяви, че докладната би следвало нацяло да се оттегли, тъй като липсва финансова обосновка. Георги Дракалиев не се съгласи с него и добави, че бизнесът очаква приемането на докладната. Бачийски опонира като посочи, че ще има смисъл бизнесът да очаква приемане само, ако мерките в нея влязат в сила веднага. Колегите му в Общински съвет – Бургас гласуваха „за“ с мнозинство предложението на общинския съветник от СЕК.

Самата докладна бе приета с 35 гласа „за“, 0 „против“ и 3 „въздържали се“ от 38 гласували съветници.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Избори 2021 Мнения
Любен Дилов за 45-тото НС: Не мислех, че е възможно да има по-голям резил от националния по футбол
  09.05.2021 16:22      

“Всяко едно изказване от политическите противници налива сила на ГЕРБ, това сме го виждали