Четвъртък, 22 Апр 2021
    
Несебър

В община Несебър стартира нова социална услуга

  04.03.2021 14:03  
В община Несебър стартира нова социална услуга

Община Несебър стартира нова специализирана социална услуга - „Асистентска подкрепа“, която ще се осъществява в домашна среда. Потребители могат да бъдат: лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, нямащи определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ, които не получават помощ за грижа в домашна среда.

Социалната слуга „Асистентска подкрепа“ включва: предоставяне на почасова персонална грижа в дома на потребителите, за задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, предвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот. Социалната услуга ще се предоставя от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор, като за положената грижа получава възнаграждение.

Кандидат-потребителите или техните законни представители могат да заявят желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ устно - на място, по телефона, писмено или по електронен път. Лицата трябва да имат постоянен или настоящ адрес в Община Несебър.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един асистент може да предоставя подкрепа на повече от един потребител.

За допълнителна информация: тел.: 0554/4 2005 и 0893303765, [email protected]

– Домашен социален патронаж, гр. Несебър


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Бизнес Мнения
Любен Дилов-син към туристическия бранш: Спокойно, вероятността да бъда министър клони към нула
  22.04.2021 11:20      

Към туристическия бранш...   Скъпи на сърцете ми! Понеже срещнах няколко ужа