Събота, 17 Апр 2021
    
Карнобат

Карнобатската болница търси да закупи два апарата за хемодиализа

  05.03.2021 11:30  
Карнобатската болница търси да закупи два апарата за хемодиализа

Георги РУСИНОВ

 

Многопрофилната болница за активно лечение в Карнобат има нужда от доставка на важна медицинска техника. Лечебното заведение се нуждае от два апарата за хемодиализа. За целта МБАЛ-Карнобат е обявила обществена поръчка.

В документацията е пояснено, че апаратите трябва да са нови, неупотребявани и недемонстрационни. Изпълнителят ще трябва да въведе в експлоатация машините, да обучи персонала и да осигури гаранционно обслужване.

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум една доставка идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Прогнозната стойност за закупуването на апаратите за хемодиализа поставена от болницата е 38 000 лева, без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 11 март 2021-а.


Анкета

Какво е политическото бъдеще на България


Резултати

Мнения

Мнения
Бойко Борисов: Ще съставим правителство
  14.04.2021 10:52      

Българският избирател категорично ни постави на първо място и затова ще подходим отговорно към съ