Петък, 23 Апр 2021
    
Бизнес

С близо 9% е намалял броят на местата за настаняване

  15.02.2021 10:56  
С близо 9% е намалял броят на местата за настаняване

В област Бургас  през декември са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата - 4.9 хиляди. В сравнение с декември предходната година общият брой на местата за настаняване намалява с 8.8%, а на леглата в тях с 12.9%.

Общият брой на нощувките в областта  е 10.2 хил., или c 56.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно със 73.5, 62.5 и 43.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 23.0%, следват Украйна - с 14.1%, Турция - с 13.5%, Германия - с 8.1% и Гърция - с 6.3%.

Пренощувалите намаляват с 61.6% в сравнение със същия месец на 2019 г. и  са 4.6 хиляди. Българите са 4.2 хил., като 57.6% от тях са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 6.7% като намалява със 7.7 процентни пункта в сравнение с декември 2019 година. Най-висока е заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 11.0%, следвани от 4 и 5 звезди - 4.3%, и с 3 звезди - 3.5%.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. са 472.6 хил., или с 64.8% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - със 76.1%, така и от български граждани - с 60.3%.