Вторник, 26 Яну 2021
    
Поморие

Избират кой да надзирава изграждането на канал в община Поморие

  07.01.2021 18:43  
Избират кой да надзирава изграждането на канал в община Поморие

Георги РУСИНОВ

 

Избират фирма, която да упражни строителен надзор при изпълнението на строителството на отводнителен канал за дере Адата (река Пазариолу) на територията на община Поморие. За целта администрацията е обявила обществена поръчка. Нейната стойност е в размер на 52 800 лева, без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 1 февруари 2021-ва.

В документацията се посочва, че освен строителния надзор се изисква и изготвяне на комплексен доклад, окончателен доклад и технически паспорт на строежа по реда на Закона за устройство на територията.

„В обхвата на работата на Изпълнителя се включват следните основни дейности: технически контрол при проектирането, включено в Договора за инженеринг – изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект във фаза работен проект, предмет на Договора за инженеринг; Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; изпълняване функцията на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително-монтажни работи; изготвяне на технически паспорти за обекта, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006-а“, пишат възложителите от община Поморие.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати