Четвъртък, 21 Яну 2021
    
Малко Търново

Кметът Илиян Янчев надяна облекло на доброволното формирование

  15.12.2020 16:47  
Кметът Илиян Янчев надяна облекло на доброволното формирование

Кметът на Малко Търново Илиян Янчев се похвали с доброволното формирование и се снима с новото защитно облекло, което то получи. В социалната мрежа той написа: С измененията на Закона за защита при бедствия, всяка община с население до 20000 души е длъжна да създаде доброволно формирование за изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

След предприемане на необходимите действия от страна на Общината от месец септември 2019 година в регистъра на доброволните формирования  е регистрирано „Доброволно формирование – Малко Търново“ с 8 доброволеца.

Финансирането на дейностите, касаещи формированието  е за сметка на държавния бюджет. 

Общината получи необходимите средства и предприе изпълнение на дейностите. Доброволците бяха застраховани, закупено бе  защитно облекло, отговарящо на стандартите и изискванията. Фирмата доставила облеклата  е „АВС ПроФайър“ ЕООД - Свиленград.

 Предстои да се проведе първоначален курс на обучение.”


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати