Сряда, 10 Фев 2021
    
Созопол

За една година мандат созополският кмет погасява успешно дългове

  09.11.2020 17:05  
За една година мандат созополският кмет погасява успешно дългове

Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев отчете първата си година от мандата (целият отчет може да видите ТУК). Като важна задача се откроява политиката му по финансовото оздравяване на общината. Той получи завещание от Панайот Рейзи дълг в общ размер на 27 300 000 лева.

„Една от първите задачи, която си поставих след встъпването си в длъжност преди 1 година, на 6.11.2019г., бе да изработим основополагащи документи като Структура и Обща численост на общинска администрация, Програма за управление през мандат 2019-2023, Стратегия за управление на Община Созопол, по които да се движим. Другата важна задача бе да се направи пълен финансов одит, който да даде яснота за действителното състояние на Община Созопол. Установени бяха: 3,500,000 лв. просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги; 1,800,000 лв. задължения към РИОСВ за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 22,000,000 лв. дългосрочен кредит към ЦКБ“, прави разбивка на задълженията Янакиев.

Той продължава, че след внимателен анализ на всяко едно задължение са предприети редица мерки с цел постигане на финансова стабилизация на общината, което бе и един от основните приоритети, заложени в предизборната му кампания.

„Преструктурирахме Общинска администрация, за да оптимизираме дейността и същевременно да намалим разходите, съкращавайки 9 щата. Ревизирахме всички сключени договори за външни услуги по отношение стойност, срокове, изпълнение по компетентност и драстично намалихме разходите, които не съответстваха на финансовото ни състояние. След приключване на финансовата 2019 година отново се установи, че Община Созопол е с нарушени финансови показатели и се наложи да бъде актуализирана процедурата по нейното оздравяване. След решение на Общински съвет бе разработен план за финансово оздравяване, който бе съгласуван и одобрен от Министерство на финансите, и ни бе отпуснат безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 960 000 лв. Него използвахме изцяло за разплащане на просрочените от предходния мандат задължения към контрагенти, а останалите разплатихме със собствени средства, налични след редица направени икономии от наша страна. Разбира се, това никак не означава, че Общината вече е в цветущо състояние, но смея да твърдя, че то е стабилизирано и пътя, по който се движим е правилен. Планът за финансово оздравяване и отпуснатият ни кредит от Държавата ни задължават да спазваме изключително строга финансова дисциплина, която отчитаме на всяко тримесечие пред Министерство на финансите. Наличните задължения към контрагенти са драстично намалели, своевременно извършваме плащане на всички нововъзникнали такива“, посочва градоначалникът.

По дългосрочния кредит пък са извършени плащания в размер на половин милион лева – 100 000 през 2019-а и 400 000 през 2020-а. Задължението към момента е 21 500 000 лева.

„Във връзка с Covid кризата, успяхме да разсрочим заема като текущите 4 вноски преместихме в последната година от кредита. Със сумите, с които трябваше да бъде погасен той, разплатихме стари задължения, възникнали от 2015г., към РИОСВ в 2 размер на 400 000 лв. Икономиите, които реализирахме ни позволиха, през настоящата година да разплатим със собствени средства задължения към РИОСВ в размер на 821 097лв.“, добавя Янакиев.

78 000 лева са изплатените задължения за помощи за новородено през 2020-а, като някои родители са чакали още от 2017-а, както и 10 855 лв. помощи за лечение, задължения възниквали от 2019г. Към септември месец всички, които отговарят на условията по сега действащата наредба са получили своите помощи

„Приходите към момента на Общинско горско предприятие са в размер на 532 215 лв. и за разлика от миналата година надвишават разходите, на Общински културен институт са 24 985 лв., на Общинско предприятие „Рибарски пристанища община Созопол” са 93 312 лв. За съжаление коронавирусът ни изненада доста неприятно и не успяхме да достигнем размера на заложените параметри за повишаване на събираемостта на приходите. Забеляза се спад на плащането на ДНИ и ТБО. Много от търговците, упражняващи патентна дейност, не откриха дейността си, такситата стартираха след 15.06. Част от големите хотели и частните квартири останаха затворени за туристи. Част от общинското имущество остана не наето. Ръст бе отчетен при събираемостта на просрочените вземания от ДПрС, както и приходите от собственост, като това в голяма степен се дължи на управлението и стопанисването на паркингите изцяло от Общината - една промяна, която бях категоричен, че ще осъществя“, завършва той в частта за финансите.


Анкета

Ще отидете ли да гласувате по време на пандемия?


Резултати

Мнения

Мнения
проф. Димитър Луджев-Големият проблем на българския преход е, че създадохме формална демокрация
  10.11.2020 15:12      

От нея прозира един партийно-клиентелистки модел на управление