Понеделник, 26 Oct 2020
    
Бизнес

Сигнали за некоректно заплащане на труда получават в КНСБ

  24.09.2020 17:49  
Сигнали за некоректно заплащане на труда получават в КНСБ

В Бургаския регион по време на Европейската кампания за деклариран труд (21-25 септември) получихме множество сигнали за проблеми на хората на наемния труд в трудовото и осигурително законодателство. 

За кратък период в РС на КНСБ и Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас, и мобилното приложение VOX са подадени 103 сигнала за некоректно заплащане на положения труд. Това информира Здравко Тошков, синдикален лидер в Бургас.

Сериозни сигнали  има и по неспазване на работното време, почивки и отпуски – 29 броя. Не са малко и нарушенията при възникване и прекратяване на трудовите правоотношения. Техният брой е 46. Посочените сигнали са преди всичко в секторите туризъм, търговия и услуги,особено през летния сезон.

       „Лицето  Д.М. е семеен с две деца работи в  охранителна фирма. Същият е назначен с основна заплата, различна от тази, която трябва да се изплати за положения труд. Друг сигнал,  подаден  до  КНСБ от лицето С.Г. е  за несключен трудов договор и неизплатена сума за времето, през което е работил. Наложи се съвместна проверка по сигнал от РС на КНСБ - Бургас и Дирекция „Информационни технологии“ – Бургас. Проверката констатира, че лицето има сключен трудов договор и начислена сума за дните, през които е работил, но същата не е получена от работника“, разказа Тошков.

         Един от проблемите, които се наблюдават при подаването на сигнали от страна на потребителите е, че невинаги посочват точния адрес на местонахождението на обекта, срещу когото е сигналът, дори след осъществяване на разговор по телефона хората не посочват въпросната конкретика, което затруднява институциите при планиране и осъществяване на проверката.

Взаимоотношенията между екипите на КНСБ и представителите на институциите в оперативен план са най-интензивни с Главна инспекция по труда не само заради традиционно добрите отношения, а и заради най-високия брой подавани сигнали, касаещи Главна инспекция по труда. За другите институции - Национална агенция за приходите и Комисия за защита на потребителите, все още няма достатъчно на брой практики, поради малкото сигнали, касаещи тях, за да бъде направена положителна или отрицателна оценка.

 

 

 


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил