Неделя, 27 Сеп 2020
    
Созопол

Созопол излиза от рибарско сдружение с Приморско и Царево, създава ново

  09.09.2020 13:57  
Созопол излиза от рибарско сдружение с Приморско и Царево, създава ново

Общински съвет Созопол прие решение, с което се прекратява членството на Община Созопол в сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево" и се създава нова "Местна инициативна рибарска група - Созопол". Това реши днес местния парламент.  С това решение се дава зелена светлина Община Созопол да участва в нова Местна инициативна рибарска група, както и да участва в разпределението на средства по оперативната Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., които са останали неусвоени в края на програмния период. Срокът за кандидатстване на новата МИРГ е до края на годината. Тази докладна влиза за разглеждане на сесия за втори път, защото на предходното заседание на общинския съвет тя бе оттеглена от кмета Янакиев, заради твърдения на общински съветници от опозицията, че ако Община Созопол излезе от съществуващата МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, общината ще бъде финансово санкционирана, а настоящата МИРГ ще се разтури. След проверка на общинска администрация в Министерството на земеделието и храните, се оказа, че община Созопол не подлежи на санкция и съществуващата МИРГ няма да бъде разтурена. Макар и с един месец закъснение, взетото решение дава възможност на общината да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г..
Единадесетото редовно заседание на общинския съвет бе открито и ръководено от председателя Георги Пинелов, което започна в присъствието на 16 общински съветници. По време на единадесетото редовно заседание бяха разгледани и гласувани решения по 21 докладни записки.