Вторник, 27 Oct 2020
    
Карнобат

Пречиствателната станция на Карнобат ще струва над 11,5 млн. лв.

  07.08.2020 12:16  
Пречиствателната станция на Карнобат ще струва над 11,5 млн. лв.

Георги РУСИНОВ

 

Пречиствателната станция на Карнобат ще струва над 11 милиона и половина лева, показа репортерска проверка на „Черноморски фар“. ВиК-Бургас е обявило обществена поръчка за проектиране и строителство на обекта. Тя ще е част от интегрирания воден проект за областта, който е на стойност от близо 460 милиона лева.

От документацията по поръчката става ясно, че към момента на откриването й проектът не е получил одобрение от Европейската комисия. Посочва се, че съгласно изискванията на чл. 114 от ЗОП договорът за обществената поръчка ще бъде сключен с модалитет - под условие с клауза за отложено изпълнение.

Предметът на поръчката включва и авторски надзор, освен проектирането и строителството. Включен е още и анализ преценка и актуализация при необходимост на данните от РПИП, изготвяне на необходимата документация и получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно Българското законодателство.

Ще бъде изготвен инвестиционен проект във фаза технически за Обект „Изграждане на ПСОВ Карнобат” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително съпътстващата линейна инфраструктура - довеждащ електропровод, довеждащ път и довеждащ водопровод. Проектът ще бъде съгласуван с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база. Ще трябва да бъдат получени и всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство. Оценката на съответствието на инвестиционния проект пък трябва да бъде обезпечена.

Строителството ще започне с получаване на разрешение за строеж. Възможни са и доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Посочва се още, че на по-късен етап ще има обучение на персонала, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция. Преди да получи Акт 15 и Акт 16 на обекта ще бъдат направени проби съгласно гаранция за процеса.

Крайният срок за подаване на оферти е 20 август 2020-а.


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения Поморие
Галина Мешкова, еколог: Климатичните промени намаляват видовото разнообразие на птици
  24.10.2020 15:10      

Галина Мешкова е дългогодишен сътрудник на СНЦ „Зелени Балкани“, завършил