Вторник, 29 Сеп 2020
    
Бургас

Премахват опасни сгради на Бургаската митница

  05.08.2020 12:54  
Премахват опасни сгради на Бургаската митница

Правителството взе решение да обяви три сгради в Бургас - публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Това стана ясно след заседанието на Министерския съвет. То даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията.

Сградите се намират в Бургас, бул. „Александър Батенберг“ № 5 и са с обща застроена площ 132 кв. м. Те са в управление на Агенция „Митници“. Обектите не се ползват за нуждите на митническата администрация повече от 20 години. Същите са негодни и опасни за обитаване, застрашени са от самосрутване и са с напълно компрометирана конструкция, сочи установеното фактическо състояние в конструктивно отношение от извършен оглед на място от строителен инженер. Конструктивно е невъзможно да се реконструират и възстановят и няма възможност за продължаване на експлоатационната им годност. Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на агенцията за 2020 г.

 


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения
Добринка Николова: Меден рудник има всички дадености, за да бъде отделен град
  28.09.2020 16:58      

През тази година най-големият бургаски комплекс „Меден рудник” отбелязва своята с