Петък, 14 Авг 2020
    
Айтос

Пиргос бил пристанище на „богохранимия" Айтос

  13.07.2020 14:41  
 Пиргос бил пристанище на „богохранимия\

Петър ПАНЧЕВ - краевед

В историческата наука се срещат колкото интересни, толкова и забавни факти. Един от тях е, че в продължение на няколко века, скелята Пиргос, на мястото на сегашния Бургас, е била пристанище на „богохранимия" град Айтос, а селището е влизало в състава на Айтоска каза (околия). Откъде научаваме всичко това ли?!

От статия, поместена в "Известия на Бургаския музей", т.VІ, 2018 г. "В османските регистри е записано, че в периода 1516-1542 г. и по-късно, земята, върху която днес е разположен град Бургас, е била ненаселена, и е била обработвана от население отвън. Принадлежала на Искендер паша, военачалник, везир и управител на Босна, който през 1502 година утредява тук вакъф. В границите на вакъфа влизало и село Ълъджа (топъл минерален извор), или т.н Палео Баня, посочено в османските регистри като "Черчикьой", в каза Айтос. В регистър от 1530 г., Пиргос все още е сочен като "мезра" - без население и бил административно обвързан с каза Айтос. Тази обвързаност на Пиргос с Айтос, и в негово подчинение, се запазила чак до средата на ХІХ век, т.е. в продължение на няколко века. От скелята Пиргос, айтоските търговци и земеделци изнасяли селскостопанска продукция, кожи, сирене, мед, восък, грънци, изделия от мед и др.

В свое изследване, базирайки се на документи, които безпристрастно е проучил, проф. Айверди посочва, че "Бургас в миналото е бил незначително място... В документи за дейността на вакъфа на Искендер паша се сочи като село, а задължението му било да бъде скелята на Айтос. А град Айтос е наричан "mahruse" - богохраним, което го определя като значителен град по тогавашните османски стандарти.

Едва в средата на ХІХ век, и в резултат на Танзиматските реформи  в балканските провинции на Османска Турция, вече известното пристанище и селище Пиргос/Бергоз е откъснато от Айтос и обявено за център на самостоятелна каза.

По-късно, на община Бургас са отстъпени и минералните бани - известните в продължение на векове Айтоски минерални бани, древните Аква Кадиле. Бургас окончателно се откъсва от опеката на Айтос, продължила с векове, а Айтос е включен в окръг Бургас (сега област). Така, след ХІХ век, ролите на двата съседни града се разменят.


Анкета

Трябва ли и за в бъдеще да има плажове с безплатни чадъри и шезлонги?


Резултати

Мнения

Мнения
Спахийски: Милионерите в БСП искат да отстранят Нинова
  06.08.2020 09:54      

Нито един от тези, които претендират за поста на Корнелия Нинова, няма харизмата на лидер. Така к