Четвъртък, 09 Юли 2020
    
Камено

С близо половин милион лева ремонтират улица и читалището в Камено

  23.06.2020 11:29  
С близо половин милион лева ремонтират улица и читалището в Камено

Георги РУСИНОВ

 

С близо половин милион лева Община Камено ще ремонтира улица и читалището в града, показа репортерска проверка на „Черноморски фар“. За целта общината е обявила две обществени поръчки.

Улицата, която ще се ремонтира е „Димитър Благоев“. Предвижда се и оформянето на паркоместа. Тротоарите също ще бъдат обновени. Прогнозната стойност, която Община Камено е обвила е 179 166.66 лева, без ДДС.

„Улица „Димитър Благоев“ в Камено е с нарушена асфалтова настилка. Поради наличието на търговски обекти и спирането на автомобили пред тях, възпрепятства движението на автомобилния поток от квартала към центъра. Тротоарните настилки са в лошо състояние и накъртени от корените на дърветата. На територията на пазара има направени фундаменти за павилиони, които са на различни нива и с различни размери. Липсата на настилка на едно ниво, прави невъзможно поддържането му и оттичането на водите. Необходима е направа на отточни шахти и отвеждащи канали“, се посочва в техническата спецификация към поръчката.

Крайният срок за подаване на оферти е 6 юли 2020.

Народно читалище „Просвета 1927“ в града също ще претърпи ремонти. 220 000 лева, без ДДС е приготвила Община Камено за това.

„Народно читалище „Просвета 1927“ в Камено e създадено преди повече от 90 години. Външната мазилка е компрометирана с времето си, като на места е паднала. Констатирано е че повечето фасадни стени са в недобър външен вид, без положена топлоизолация и на места липсват каменни плочи“, пише в документацията по поръчката.

Участниците могат да подават оферти по тази поръчка до 13 юли 2020.