Неделя, 25 Oct 2020
    
Бургас

Проф. д-р Турманова оглави Сдружение „Регионален академичен център на БАН“ в Бургас

  12.06.2020 13:20  
 Проф. д-р Турманова оглави Сдружение „Регионален академичен център на БАН“ в Бургас

Проф. д-р Севдалина Турманова бе избрана за председател на новоучреденото сдружение с нестопанска цел "Регионален академичен център на БАН" в Бургас. Председателят на Общински съвет - Бургас получи пълно одобрение да оглави този пост.

Учредители на новото научно-изследователско звено са проф. дпн Галя Христозова, ректор на БСУ, д-р Милен Николов, директор на РИМ-Бургас, кап. Жорж Дерелиев, председател Търговско-индустриална камара, чл.-кор. Екатерина Бъчварова, проф. д-р Атанас Палазов от Институт по океанология на Българската академия на науките, проф. д-р Ивайло Димитров от Институт по полимери на Българската академия на науките, проф. д-р Бойка Мирчева от Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките, доц. д-р Десислава Панева-Маринова, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките и Институт по математика и информатика на Българската академия на науките.

В началото на учредителното събрание всички присъстващи почетоха с едноминутно мълчание паметта на акад. Стефан Воденичаров, български учен с международна известност в областта на материалознанието, изтъкнат държавник и общественик, който ни напусна тази седмица.

Дейността, която ще развива сдружението, ще е в обществена полза в посока за регионално, национално и транснационално развитие, включително с фокус върху тематични области съгласно стратегически документи Иновационна стратегия за интелигентна специализация и основните типове инвестиции за Югоизточен район.  Сред областите, които ще бъдат приоритет за Регионалния академичен център - Бургас са: наука, иновации и модерни технологии- креативни и рекреативни индустрии; мобилност и регионална свързаност; инвестиции в човешки ресурси; нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика; интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони; трансгранично и транснационално сътрудничество; туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) и уелнес; химически продукти и технологии; информационни и комуникационни технологии, услуги и далекосъобщения; морска биология, аквакултури и рибовъдство; биотехнологии, биохрани и биопродукти; мехатроника; енергетични технологии и биогорива.

За постигане на поставените цели сдружението ще  подготвя и провежда изследвания, проучвания и анализи, свързани със научното и социално-икономическото развитие, създава, координира, управлява и осъществява мониторинг на проекти, програми, консултира и подпомага други публични и частни организации във връзка с изготвянето на анализи, научни изследвания, подготовката и изпълнението на проекти.

 


Анкета

Каква зима ни очаква?


Резултати

Мнения

Мнения