Четвъртък, 02 Юли 2020
    
Царево

Глоба до 5000 лева заради заравнената дюна на Ахтопол

  26.05.2020 21:03  
Глоба до 5000 лева заради заравнената дюна на Ахтопол

РИОСВ – Бургас извърши проверка по сигнал за дейности на централен плаж „Ахтопол“, с които се увреждат пясъчни дюни.

Проверката установи, че непосредствено зад морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“ в имот с идентификатор 00878.107.592 по КК на гр. Ахтопол, общ. Царево е извършено почистване и заравняване на съществуваща пътека (видно от орто фото снимка) с дължина около 160 м и ширина около 2.5 м, свързващ плажната ивица и зона за паркиране в имот с идентификатор 00878.107.600 по КК на гр. Ахтопол.

Успоредно на него, върху съществуваща пътека и в съответствие с одробената схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения е извършено частично почистване и заравняване на терен откъм плажната ивица. Върху част от пътеката, към зоната за паркиране са поставени дървени скари за преминаване на посетители.

Пътеките преминават през картирани сиви дюни, съгласно приетата специализирана карта на обектите по чл. 6 от ЗУЧК. Територията попада в границите на природен парк „Странджа“ и защитена зона „Странджа“ по двете директиви.

На лицето, извършило дейността, ще бъде съставен акт по реда на закона за защитените територии за извършване на дейност, която не е съгласувана от компетентния орган – РИОСВ Бургас. Санкцията за извършеното нарушение е глоба от 500 до 5000 лв. по Закона за Защитените територии.


Анкета

Харесва ли ви новото лого на Бургас?


Резултати

Мнения

Мнения
Единственият вирусолог в Пиринско: Апаратът за PCR тестове, подарен от Делян Пеевски, е интуитивен и прецизен
  30.06.2020 21:04      

  Д-р Цветанка Иванова-Даскалова е микробиолог и вирусолог. Завършила е Меди