Неделя, 19 Май 2024
    
Бургас

Американски специалист се срещна със студентите по медицина от Бургаския държавен университет

  11.04.2024 14:39  
Американски специалист се срещна със студентите по медицина от Бургаския държавен университет

 

 

Доктор Колин Мегу проведе първата си лекция на тема: „Пред-болнична помощ в случай на бедствие“ пред англоезичните и българските студенти по медицина от университет "Проф. д-р Асен Златаров". Това се случи в аулата на Медицински факултет в присъствието на ректора на университета – проф. д-р Христо Бозов, проф. Севдалина Турманова, зам.-ректор по учебната дейност и проф. Ирена Марковска, зам. ректор  по качество на обучение, акредитацията и кадрите.

Д-р Мегу е дипломиран лекар с над двадесет  годишен опит по целия свят.

По програма Fulbright Specialist program, на комисия Фулбрайт, за краткосрочно посещение на американски специалисти в български образователни институции и по  покана на ректора на университета и със съдействието на организаторите - гл. ас. д-р Сабина Недкова и гл. ас. д-р Пламена Атанасова, той сподели и предаде своя опит на студентите по медицина от Бургаския държавен университет. Американският специалист говори за дейности в случай на бедствени ситуации, медицински ефекти от йонизиращите лъчения, действия при ядрени, биологични и химически инциденти, медицинско осигуряване при бедствия и организация на медицинското обслужване, пред-болнична помощ.

В лекцията си, д-р Колин Мегу обърна внимание на времето и наличните ресурси, които са необходими за спасяването на човешкия живот при случаите на бедствия. Той отбеляза по какво се различава първата помощ в такива ситуации. Д-р Мегу посочи необходимите неща, които трябва да се направят бързо в случаите на липса на достатъчен персонал спрямо броя на жертвите, закъснение на парамедици и ограничените ресурси и време спрямо пациент.

Съорганизатори на инициативата са Асоциация на студентите медици в България – Бургас, които отправиха мил жест на внимание към проф. д-р Бозов, д-р Мегу и гл. ас. д-р Сабина Недкова, като им поднесоха благодарствени адреси.

Очаква се д-р Мегу да представи своята следваща лекция на тема "Какво трябва да знаем за медицината на бедствените ситуации“ на 16 април (вторник) от 13.00 часа.