Вторник, 16 Апр 2024
    
Созопол

Започнаха разкопките на бъдещата автогара в Созопол

  27.03.2024 12:18  
Започнаха разкопките на бъдещата автогара в Созопол

По искане на Министерството на културата преди строителството на  дългоочакваната автогара в Созопол, на терена трябва да се направят археологически разкопки. Те се извършват от екип на Археологическия музей в Созопол с ръководител Димитър Недев.
До момента е направено Инженерно-геоложко проучване, което е показало, че бъдещата сграда ще се намира в зона на късен насип на провлака между стария и новия град. Съгласно становището на  Министерството на културата всички дейности по застрояване, благоустрояване, консервация и реставрация, се предхождат задължително от археологически проучвания на терена.
Резултатите от тях се приемат от експертна комисия, назначена от министъра на културата.
В становището на министерството е посочено още, че античният кладенец, който се намира в имота, трябва да се съхрани и да се експонира в новата сграда.
След разкопките ще стане ясно дали на терена има и други археологически находки, които трябва да се запазят и покажат по подходящ начин. Тяхното място в автогарата ще бъде предвидено в проекта, който ще се изготви след одобряването на дейностите по разкопките от министерството.
То има изискване в проекта за сградата задължително да има и част „Озеленяване“.