Четвъртък, 06 Юни 2024
    
Бургас

Извършиха първия в България монтаж с дрон на светлоотразители за птици по въздушни електропроводи

  07.03.2024 12:40  
Извършиха първия в България монтаж с дрон на светлоотразители за птици по въздушни електропроводи

Дейностите са по проект “Безопасна мрежа за бургаските езера“, изпълняван от Електроразпределение Юг и БДЗП по програма LIFE на Европейската комисия

В края на 2023 г. експерти на БДЗП (Българското дружество за защита на птиците) и Електроразпределение Юг (част от ЕVN) извършиха монтаж на светлоотразителни маркери за птици (т. нар. дивертори) по въздушен електропровод 20 kV (киловолта), който беше осъществен за първи път в България с дрон.

Монтажът беше извършен по електроповод на южния бряг на яз. Мандра, разположен в близост до Бургас, част от проекта “Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas), изпълняван от Електроразпределение Юг в партньорство с БДЗП и съфинансиран от програма LIFE на Европейската съюз. Проектът се реализира в района на 4 зони от мрежата НАТУРА 2000 – Атанасовско езеро, Бургаско езеро, комплекс Мандра – Пода и Поморийско езеро, над които минава един от най-големите миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica.

Една от дейностите по проекта предвижда монтаж на 2000 дивертори за птици. Тяхната функция е да правят въздушните проводници видими за птиците, за да се предотвратяват сблъсъци с надземните електропроводи. Монтажът с дрон е иновативен за България технически способ, разработен от БДЗП, който дава възможност да се монтират дивертори по въздушни проводници, преминаващи над водни площи и други трудно достъпни за наземна техника райони. Планирано е дейностите да се изпълнят в периода 2024–2025 г.

Целта е намаляване на смъртността на птиците, причинена от сблъсък с въздушните проводници, което ще подпомогне опазването на редица застрашени видове, в това число и къдроглавите и розови пеликани, които често загиват при удар с надземни проводници около езерата. Дейностите за обезопасяване на електропроводите за дивите птици в рамките на проекта ще подобрят значително и електрозахранването за района на град Бургас.

От началото на проекта през 2021 г. до момента  върху над 1350 стълба в района на Бургас вече са монтирани предпазни изолации за птици.

В допълнение през есента на 2023 стартира демонтажът на общо 4 броя въздушни електропровода, които ще бъдат заменени от подземни линии за по-сигурно захранване и опазване на птиците в района на кв. Сарафово (Бургас).

 


Анкета

Мнения

Мнения
 Борисов: Не виждам позитивно решение на този цикъл на ротация
  06.03.2024 17:08      

Без кардинални промени, включително на Асен Василев, няма да подкрепям кабинета повече, к