Четвъртък, 02 Май 2024
    
Бизнес Камено

Близо 5 милиона са капиталовите разходи на Община Камено

  01.02.2024 16:06  
Близо 5 милиона са капиталовите разходи на Община Камено

Кметът Вардунски: За пореден път в основата на бюджет 2024 е финансова стабилност и дисциплина

 

Бюджетът на община Камено за 2024 г. гарантира финансова стабилност на общината. Той бе приет на 4-та редовна сесия на Общинския съвет.

Бюджет 2024 г. е на стойност  21 345 033 лева, като делегираните от държавата дейности са в размер на 12 549 562 лв., а местните приходи са 8 795 471 лв. Капиталовите разходи на Община Камено са в размер 4 854 018 лв. Новият бюджет запазва тенденцията за висока финансова дисциплина, добра бизнес среда, провеждане на активна социална политика, насочване на инвестиции за благоустрояване на населените места в общината, повишаването на качеството на живот и жизнената среда и изграждането на модерна инфраструктура, утвърждаване на крепостта Русокастро и прилежащите културно-исторически и природни богатства като цялостен туристически продукт с национално значение и международна разпознаваемост.

В структурата на бюджета за 2024 г. е предвидено сериозно финансиране за проектиране, което ще даде възможност Община Камено да има проектна готовност за кандидатстване за привличане на външни средства.

Заложените средства в капиталовата програма на Бюджет 2024 г. ще решават някои трайни проблеми на Община Камено като:

•        довършване реновирането на площада в общинския център до Културния дом, заедно с прилежащите части;

•        цялостно обновяване на двора и съоръженията на детската градина в гр. Камено – на ул. Елин Пелин;

•        закупуването на сметосъбирачка, която ще подобри сметосъбирането за няколко години напред;

•        проектиране на няколко належащи обекта за бъдещо кандидатстване за финансиране със средства от европейски фондове и републикански бюджет.

•        спортно игрище с изкуствена тревна настилка в с. Черни връх;

•        основен ремонт на сграда със смесено предназначение в с. Русокастро. Част от сградата ще се използва за Етнографски музей;

•        изграждане на фитнес площадка в с. Тръстиково;

•        оборудване на изградената площадка за зелени отпадъци;

С гласуваните средства в размер на 9 991 515 лв.  в Приложение № 3 на ЗДБРБ за 2024 г. ще бъде направена цялостна реконструкция на общинския път Ливада - Тръстиково и цялостна подмяна на водопровода в с. Полски извор.

С Европейски средства ще се извърши подмяната на водоснабдяването в селата Желязово, Русокастро и Ливада на стойност 2 933 614,04 лв.

В новия програмен период на програмата за „Развитие на селските райони“, по под мярка 7.2, която се очаква да бъде отворена в началото на месец март тази година са включени няколко обекта. По тях са в ход процедури за реализация, които са на стойност 6 милиона лева. Предвидените средства ще бъдат използвани за основен ремонт на водопроводна мрежа в село Ливада, основен ремонт на  уличната мрежа – главните улици в селата Ливада и Тръстиково и основен ремонт на ул. “Никола Вапцаров“ гр. Камено.

И тази година в бюджета на  Община Камено за 2024 г. са предвидени средства за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Финансирането е в размер на 10 хиляди лева и ще се осъществява по ред, регламентиран в Правилник за финансово подпомагане, като средствата се изплащат след Решение на Общински съвет Камено и представяне на разходно-оправдателни документи, като стойността не трябва да надвишава 2000 хиляди лева на семейство. Всяка година се осигурява довеждащ транспорт на ученици и деца, които не могат да посещават учебни заведения и детски градини в близост до местоживеенето им. Предвидени в бюджета за учебните 2023/2024 и 2024/2025 г. са 32 хиляди лева, като средствата са осигурени от общински приходи.

„Във фокуса на бюджета на Община Камено продължава да е процесът по подобряване на качеството на жизнената среда за обитаване чрез благоустрояване на публичните пространства, модернизиране на общинските и социалните дейности, които са в полза на гражданите “, каза още кметът Вардунски.

 

 

 


Анкета

Мнения

Мнения
Делян Пеевски, председател на ПГ на ДПС: Никога няма да работим с проруска партия
  31.01.2024 16:53      

Ние не участваме в изпълнителната власт, няма да участваме и нямаме желание, така че не са към на