Вторник, 20 Фев 2024
    
Созопол

Жителите на община Созопол вече ще получават повече дърва за огрев, но на по-високи цени

  31.01.2024 17:18  
Жителите на община Созопол вече ще получават повече дърва за огрев, но на по-високи цени

Цената на дървесината за огрев за нуждите на гражданите на община Созопол се увеличава от 55 лева с ДДС на 69 лева с ДДС. Това решиха общинските съветници. Увеличава се и количеството, което домакинствата могат да купят. От 4 куб.м. до сега, то става 5 куб.м. Докладната записка, която се гласува, беше по предложение на инж. Илия Янгьозов – директор на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол. В нея е посочено, че жителите на общината могат да купуват допълнително дървесина на цена от 80 лева на куб.м. с ДДС. До сега цената на свободната продажба беше 90 лева с ДДС.

Близо час продължиха дебатите в общинския съвет. Кметът Тихомир Янакиев обясни, че от 2021г. цените на ел. енергията са се повишили и от тогава много семейства са предпочели да се върнат към печките с дърва. Това е довело до повишаване на търсенето на дървесина, като през 2023г. са били изсечени 18 000 куб.м. от общинския горски фонд.

„Има лесоустройствени планове, които ни задават норма колко дървета можем да изсечем, а и трябва оставим гора за нашите деца и внуци. Сега съумяхме да издействаме повишение на количествата за населението, защото Държавните горски стопанства се съгласиха да ни помогнат. Можем да си позволим да дадем на хората по 5 кубика дърва за огрев. Държавата ще поеме около 35% от необходимите количества, но цените й са по-високи от тези, които постигахме само с нашия фонд“. Това разясни кметът Тихомир Янакиев.

Общинският съветник Светлана Лулева попита защо не се дадат по 6 кубика на преференциални цени на жителите на общината и да се премахне свободната продажба. Кметът Янакиев обясни, че тогава общината ще е длъжна да разполага с такова количество дървесина, което няма от къде да вземе.

„От 18 000 куб.м. дървесина, добита през миналата година, търговците на едро са купили от общината 1000 кубика. Това са трупи за производство. По закон местните производители могат да претендират за до 30% от добитата дървесина. Благодаря им, че не го правят“, каза още кметът.

Инж. Янгьозов обясни, че е било необходимо държавата да се намеси, защото голяма част от горите на общинското горско стопанство попадат в НАТУРА 2000 и там сечта е ограничена. Заради свиитя пазар в момента Държавните горски предприятия са се съгласили да помогнат. Цената на свободния пазар е около 83 лева за куб.м. Ето защо съветниците приеха тези допълнителни 800 куб.м. да бъдат с цена под пазарната – 80 лева. „Това също са дърва, които ще отидат при нашите съграждани“, каза инж. Янгьозов.

Право на 5 куб.м. на преференциални цени има едно домакинство, като дървата се получават от един от членовете му. Списъците се изготвят от кметството, където той е регистриран по постоянен или настоящ адрес.

Предстои да се създаде комисия, която ще определи нови правила, по които ще се предоставят дърва за огрев в бъдеще, като те ще бъдат съобразени с нуждите на домакинствата, така, че да се спази социалната политика от помощи да се възползват само най-уязвимите граждани на община Созопол.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Николай Николаев, директор на РПЗСБ – Бургас:  Трудно можем да стигнем до горящ апартамент или кола заради паркирали автомобили
  19.02.2024 17:13      

Силвия Шатърова Всяко разширение на синята и зелена зона става със съгласуване с нас. За