Петък, 19 Апр 2024
    
Бизнес

Европейският съд отмени ограниченията за закупуване на земеделска земя в България

  19.01.2024 10:47  
 Европейският съд отмени ограниченията за закупуване на земеделска земя в България

Делото бе заведено за първи път от австрийски граждани, живеещи в България, които искат да придобият собственост върху три полета в близост до Бургас

Съдът на ЕС отмени ограниченията, с които се сблъскват гражданите на ЕС при закупуването на земеделска земя в България, с решение, публикувано на 18 януари, повече от 17 години след присъединяването на страната към блока, съобщи "Евроактив".

Препятствията трябваше да бъдат премахнати още през 2014 г. Въпреки това българският парламент прие промени в "Закона за собствеността и ползването на земеделските земи", които създадоха сериозни пречки за гражданите на ЕС, въпреки че това противоречеше на договорното право на ЕС.

Особено проблематичен за съда на ЕС беше българският закон, който предвиждаше, че лицата, които са пребивавали в България повече от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, въпреки че това правило не се отнасяше само за земеделските земи.

"По този начин това законодателство ограничава свободното движение на капитали, залегнало в чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз", постановява Съдът на ЕС.

В решението си съдът също така отбеляза, че Договорът за ЕС не допуска съществуването на закони в държава членка, които налагат такива ограничения.

Делото е заведено за първи път от австрийски граждани, живеещи в България, които искат да придобият собственост върху три полета в близост до черноморския град Бургас. През 2012 г. - 5 години след присъединяването на България към ЕС, граждани на държави от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) получиха правото да купуват неселскостопанска земя в страната.

За земеделските земи ограниченията трябваше да бъдат премахнати на 1 януари 2014 г., но това не се случи поради законодателно предложение на "Българската социалистическа партия" (БСП), която тогава започна да се ориентира към по-националистически позиции. Парламентът прие предложението на БСП, без да посочи причина, и след това ЕК започна процедура срещу България.


Анкета

Мнения

Бургас Мнения
Кметът Димитър Николов за областния управител:  Ще помогне много, ако вместо да се оправдава, проверява и връща – да разреши един проблем
  18.01.2024 14:02      

„Аз съм работил с много областни управители от различни политически партии. Всеки се е опит