Четвъртък, 14 Мар 2024
    
Бургас

Правилата за конкурсите за директори на училища и детски градина са обнародвани

  13.12.2023 14:31  
Правилата за конкурсите за директори на училища и детски градина са обнародвани

Повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, повече практически задачи насочени към придобити знания, видео и аудио записване. Това са част от правилата за конкурсите за директори на държавни и общински институции в предучилищното и училищното образование утвърдени с Наредба №16, която е обнародвана в Държавен вестник.

До промените се стигна, след като МОН се съобрази с решението на Върховния административен съд и отмени участието на свой представител в комисиите по избор в общинските и държавни училища. Съгласно разпоредбите на Закона за училищното и предучилищно образование в тях ще се включват общо трима представители на регионалните управления на образованието, определени от началника на съответното РУО. Без промяна са останалите членове - представител на съответната общинска администрация, както и представител на обществения съвет в училището.

В резултат на общественото обсъждане на нормативния документ и приоритетите на МОН се вземат конкретни мерки за ограничаване на субективните критерии при избор на директорите.

Както до сега конкурсите ще протичат в два етапа – писмен и устно събеседване. Кандидатите, получили минимум 30 точки на теста, ще бъдат допускани до втората част. В нея ще се засили практическият елемент, като кандидатите ще трябва да решават казуси, които са пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. В тях ще се изисква да се демонстрира не просто познаване на нормативната уредба, но и прилагането на професионалните компетентности, определени в Наредба 15 в практиката.

За да се ограничи субективният елемент казусите ще бъдат предоставяни от МОН и ще бъдат генерирани в деня на съответния конкурс. Както и до сега, кандидатите ще трябва да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията по провеждане на конкурса, но те ще са ограничени само до съдържанието на съответния казус, по който е работил кандидатът и който ще бъде съобразен със спецификата на съответната образователна институция.

Припомняме, че до сега решаването на казусите бе част от писмения тест. Сега те се преместват към устната част с мотива, че по този начин могат да се анализират и проследят разсъжденията на кандидата по поставения казус, което ще спомогне за по-прецизно и справедливо оценяване по зададените критерии.

При провеждане на двата етапа на конкурса се осигуряват аудиовидео наблюдение и аудиовидео запис, като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на изпита.

Целта на измененията в наредбата е да гарантират условия за законосъобразно провеждане на конкурсите за директори на държавните и общинските институции. След изтичане на законовия тридневен срок за влизане в сила на промените в Наредбата ще се пристъпи към поетапно обявяване на конкурси за директори на държавни и общински училища.

По неофициални данни  630-640 училища са с временни директори, които не са преминали конкурси, или с такива, навършили пенсионна възраст.

 

 

 

 


Анкета

Мнения

Мнения
Делян Пеевски, ДПС: Решихме рекорден бюджет за култура
  13.12.2023 13:29      

За културата ще има рекорден бюджет. Всички искания на сектора ще бъдат удовлетворени. Такъв бюдж