Четвъртък, 18 Яну 2024
    
ИЗБОРИ 2023 Несебър

Николай Димитров представи своята визия за развитие на Община Несебър в Обзор

  19.10.2023 14:25  
Николай Димитров представи своята визия за развитие на Община Несебър в Обзор

 Николай Димитров се срещна с жителите на град Обзор, за да  представи своята визия и новите планове на община Несебър за развитие на населеното място,  заложени за следващия мандат.

„Списъкът с дейностите, реализирани в Обзор в отчетния период 2019 -2023, е дълъг и включва както проекти с принос за по-чиста околна среда, така и множество подобрения в образователната, парковата, уличната,  спортната и  ВиК инфраструктура.“ –каза г-н Димитров при отчета на извършеното в изминалия мандат. „Инвестираме във всички съставни селища и се стараем да подобряваме и надграждаме  имиджа, който   община Несебър, благодарение на вашия труд, предприемчивост и амбиции, постигна. Разпределяме общинските средства за развитие на населените места пропорционално, като отчитаме   важността на проектите, в които инвестираме, и въздействието им върху общността.“- обясни Николай Димитров.

„Община Несебър започна разработване на планове за нова социална услуга –Дневен център за хора с увреждания, защото анализ  на потребностите в общността показа, че имаме нужда от такава институция. По проекта на държавата  за  Здравна карта,   указваща нуждите на населението на всяка област от здравни услуги, сме поставили своите искания за допълнителен екип на спешна помощ за Обзор  и за увеличаване на броя на направленията  за медицински специалисти, особено през летните месеци. Настояваме за запазване и увеличаване на броя на леглата в специализираните болници за рехабилитация, които развиват дейност на нашата територия.“  – каза г-н Димитров.

„Община Несебър работи за развитието  на туризма във всичките му  подходящи за региона форми – летен, културен, религиозен, а напоследък и здравен. Спортният и кемпер туризмът са познати в нашия район, но сега сме се заели да изградим база за тяхното  развитие като елемент от общата концепция за туристическо предлагане, от която част е и Обзор.  Време е да се съсредоточим в разработването на алтернативно предлагане, което ще допринесат за удължаване на активния туристически  сезон.“- каза Николай Димитров.

Един от най-важните за Обзор изпълнени инфраструктурни обекти е крайбрежната алея с канализационен колектор. „Община Несебър отдели собствени средства, за да  финансира ремонта на  алеята, която, поради природните стихии, но и в следствие на човешка дейност, претърпя значителни щети. Извършихме всички предвидени в проекта дейности, за да може съоръжението да изпълнява функциите си.“ – каза Николай  Димитров.

Община Несебър започна разработването на  плана за регулация на жилищна зона „Южен плаж – гр. Обзор“.  Той  е разделен на четири етапа и с него ще се урегулират имоти за жилищно строителство и обществено обслужване, ще се оформят  улици и прилежащи тротоарни пространства, озеленяване и паркови зони. След влизането му в сила, градът  ще удвои територията си. За първия етап вече  има одобрено заданието по чл. 125 от ЗУТ и решение на Общински съвет за разработването му. „След приключване на процедурите и началото на реализация на инвестиционните намерения  се очаква постигне на  растеж в местната икономика чрез ръст на преките инвестиции в строителство, раздвижване на пазара на труда и разкриване на нови работни места,  значително увеличение на обема в търсенето и предлагането на стоки и услуги в общността.“ – коментира г-н Димитров и допълни „Извършваме и предроектни проучвания за рибарско пристанище, осигуряващо дейността на  най-стария  поминък в Обзор – риболова. Пристанът, изпълняващ и функциите на брегоукрепително съоръжение, ще осигури   място за домуване на около 60 лодки. Към него предвиждаме   обособяване на пункт за първична обработка на риба.“

 Сред планираните за изпълнение обект Николай Димитров  изтъкана  проекта за парк „Черноморски ефекти” І етап. В момента се извършват   археологически разкопки на терена, предвиден за втория етап от строителството. Разработва се Проект  „Градски парк” кв. „23“ и Проект „Ранно-византийски терми – реставрация, консервация и адаптация”. Вече има  строително разрешение  за  изграждане на археологически музей в гр. Обзор. Разработен е проект за детски площадки в центъра на  града до пл. „Свобода“. Започва укрепването на  свлачището  над ул. „Младежка“, извършва се подмяна на тротоарна настилка по ул. „Рибарска" и укрепителни дейности по ул.“ 3-ти март“.  Средства се отделят ежегодно за  ремонти, преасфалтиране, реновиране на тротоари и строителство на нови, озеленяване, поддръжка на общи площи и градска инфраструктура.

Обзор е стратегически за развитието на община Несебър град. Изпълнените на неговата територия проекти работят за  имиджа му на едно от най-привлекателните туристически дестинации по нашето Черноморие. Важна за гражданите и гостите на Обзор е приключилата в изминалия мандат  рекултивация на сметището за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“. През последните години общината е инвестирала в: реконструиране и подмяна  на уредите  на площадката за фитнес на открито в парка;  монтаж на подземни съдове за смет в района на амфитеатъра; площадното пространство, градския парк и амфитеатъра. Построени са: фонтан в центъра на града; паркинг с детска площадка на ул.“Нептун“; извършен е авариен ремонт на подпорна стена на ул.“Дунав“; ремонт на мултифункционалната зала; ремонт на амфитеатъра на ул. „Черноморска“; проектирана и изградена е автоматизирана поливна система в парка срещу стадиона; ремонтиран е   шадраванът в парка край морето– подменени са помпи, монтирани са осветителни тела; направени са  беседки, арка и перголи  в парка край морето; по три улици -“Трети март“ ,“Русалка“ и “Рила“, е извършена подмяна на водопровод  и цялостно или частично преасфалтиране и подмяна на тротоари.  Преасфалтирани цялостно или частично  са и други улици, извършено е цялостно или частично строителство на тротоари на много места е града; ремонти са направени  по екопътека „Калето“ и др.

„Обзор е сред най-популярните дестинации за летен туризъм в България  и ще продължи да се развива, защото  заедно ще работим за бъдещето на града и на хората“ – каза Николай Димитров

 

 Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.

 


Анкета

Мнения

ИЗБОРИ 2023 Мнения