Неделя, 10 Дек 2023
    
Бизнес

Община Бургас и новите стопани на подземния паркинг в центъра се разбраха за изплащане на дълга

  21.09.2023 10:38  
Община Бургас и новите стопани на подземния паркинг в центъра се разбраха за изплащане на дълга

Георги РУСИНОВ

 

Община Бургас и новите стопани на подземния паркинг под площад „Кирил и Методий“ се споразумяха за изплащане на огромния дълг, който предните концесионери са натрупали. Това стана с решение на Общински съвет – Бургас на последната сесия в мандат 2019-2023.

Паркингът е стопанисван от „Глобал технолоджи къмпани“ АД, които са страна по сключен, договор от 18.04.2007г., за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. Св. Кирил и Методий“, целият с площ от 3 902 кв. м. за изграждане и експлоатация на подземен паркинг на три нива, за около 400 паркоместа, включително инфраструктурата и принадлежностите, съобразно одобрен проект.

От страна на концесионера в Община Бургас е постъпило писмо, касаещо въпроса с огромния дълг. В писмото представителят на концесионера описва изпълняваните от него до момента задължения по договора. Подчертава, че до този момент е заплатил в срок текущите концесионни плащания за 2022г. и първата вноска за 2023г.,  внесъл е гаранция за изпълнение на задължението за концесионно  плащане в размер на 75 000 лева, с което е изпълнил исканията, поставени от постоянните комисии на общинския съвет, по повод намерението за придобиване акции от капитала на дружеството, отправено  писмо от 20.04.2022-а.

От приложените справки е видно, че след придобиване на акциите, през ноември 2022г., в поставените срокове новият собственик на капитала, е внесъл сумата от 429 750,96 лева, от които: 354 750,96 лева дължими концесионни плащания и 75 000 лева – гаранция за концесионно плащане.

В писмото подробно е описано и какви подобрения е направил концесионерът по паркинга.

Въз основа на извършеното до момента и изпълнението на условията, поставени от общинския съвет по повод  първоначално отправеното искане за разсрочване на задълженията, концесионерът отправя слените предложения: разсрочване на остатъка от натрупаните стари задължения, които в момента са намалени до сумата от 491 407,48 лв. Предлага се изплащането да бъде на  26 равни вноски /по две на година/, всяка от тях в размер на 18 900.29 лв, с падеж до 31.05 и до 30.11 на съответната година,  като плащанията започнат от 2024г.; освобождаване от начислената сума за актуализация върху концесионното плащане за периода преди приключване на извънредното положение  и  лихви и неустойки върху размера на задълженията, за периода на извънредното положение, които са в размер на 181 724,24 лв. Предлага се актуализацията на концесионното плащане с инфлационния индекс да продължи да се начислява за периода след изтичане на извънредното положение.

Намеренията на „Глобал технолоджи къмпани“ АД са до края на 2023г. да постави в паркинга 20 зарядни станции за електрически автомобили, а  до изтичане срока на концесията на  50 % от всички паркоместа. Работи се и по проекти за изграждане на фитнес зала и културен център.

С решението си Общински съвет – Бургас даде „зелена светлина“ за разсрочване плащанията по задълженията към Община Бургас. Дължимата сума е 491 407,48 лева, представляваща невнесени концесионни плащания. Концесионерът „Глобал Технолоджи къмпани“ АД ще изплати дълга за 13 години на 25 равни вноски по 19 656,30 лева разпределени както следва: по две равни годишни вноски за всяка от годините от 2024г. до 2036г., първата от тях дължима до 31.05, а втората до 30.11 за съответната година; една годишна вноска за 2037г, в размер на 19 656,30 лв., платима в срок до 31.03.2037г., за което да се подпише споразумение с кмета на Община Бургас.

Концесионерът се освобождава от заплащане на лихви и неустойки начислени върху задълженията, които касаят периода на извънредното положение, в размер на 181 724,24 лева. С решението се даде и съгласие клаузата за актуализацията на концесионното плащане да не се прилага за периода включващ извънредното положение и извънредната ситуация.

По време на дебатите Иван Иванов от СЕК предложи сумата да се изплати за 6 години вместо за 13, като основният му довод бе, че за по-дълъг период парите ще се обезценят. Колегите му не подкрепиха предложението.

Мадлен Мутафян посочи, че подписването на споразумение е много по-добър вариант от това да се стига до съдебно дело. Заместник-кметът Красимир Стойчев добави, че инфлацията е взета предвид и че концесионерът изцяло признава дълга си към Община Бургас. Иво Баев напомни, че при сключване на договора концесионната вноска е била 150 000 лева, а сега е 250 000 лева.


Анкета

Мнения

Мнения Общество
Делян Пеевски: Президентът се опитва да обърка посоката на държавата
  10.12.2023 17:36      

Президентът се опитва да обърка посоката на държавата, но с промените в Конституцията този срамен