Събота, 16 Дек 2023
    
Приморско

В Община Приморско не са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода

  16.09.2023 15:43  
 В Община Приморско не са регистрирани отклонения от качеството на питейната вода

Актуална информация за качеството на питейната вода в Община Приморско

Във връзка с постъпило на 15.09 писмо от ВиК – Бургас с инструкция за използване на питейната вода от водопроводната мрежа само за битови цели, но не за пиене и приготвяне на храна, бихме искали да направим следните уточнения:

 Информацията е разпространена в същия ден до всички районни кметства на територията на Община Приморско, чрез които да се информира населението.

 Проведени са допълнителни уточняващи разговори на кмета д-р Димитър Германов с ръководството на ВиК – Бургас и РЗИ - Бургас, в които е установено, че в изпратеното писмо се касае за техническа неточност. Направените констатации за отклонения на качеството на питейната вода са за отделни населени места в друга община, а не конкретно за района на Приморско.

 Според информация на дежурния екип на ВиК – Бургас, подадена към Община Приморско днес “НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПРИМОРСКО НЯМА КОМПРОМЕТИРАНИ ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ. НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ПРОБИ С ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА 9 ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.”

Въпреки получената актуална информация за допълнително спокойствие на жителите, по настояване на д-р Германов на 18.09 (понеделник) ще бъдат взети допълнителни проби на питейната вода от мрежата в Община Приморско,  казват от община Приморско.

 


Анкета

Мнения

Бизнес Мнения