Понеделник, 04 Дек 2023
    
Бургас

Защитени ли са общинските сгради и обекти от мълнии, пита общински съветник

  04.09.2023 15:25  
Защитени ли са общинските сгради и обекти от мълнии, пита общински съветник

Георги РУСИНОВ

 

Имат ли общинските сгради в Бургас мълниезащитни и заземителни уреди. Това пита на последната сесия на Общински съвет – Бургас заместник-председателят Станимир Апостолов. В писмо до администрацията предварително той описва, че България е с доказано силна гръмотевична дейност, която в последните години се увеличава.

„Според официалните статистически данни в България, около шест души годишно загиват от мълнии, многократно са се увеличили пожарите на къщи и постройки, все повече се отчитат повреди на бяла и черна техника причинени от пренапрежения, следствие на вторични действия на мълнии. Мълниезащитните и заземителни уредби на сградите и обектите е задължително да се поддържат в изправност. Евентуални нарушения в мълниезащитните инсталации на сградите, между които са училища, детски градини, болници, учреждения поставя належащ въпрос свързан със сигурността на хората и имуществото. Неохбодимо е всеки собственик на сграда или части от сграда, независимо от нейното предназначение, да се отнася отговорно, да я стопанисва и да извършва периодични опреснителни и основни ремонти“, посочва Апостолов.

В тази връзка той пита – има ли изградени мълниезащитни и заземителни уредби на всички сгради и обекти, сред които детски площадки, паркове, зони за обществен достъп, собственост на Община Бургас; за всички заземителни уредби и мълниезащитни инсталации в експлоатация има ли издаден паспорт, който да удостоверява основните технически данни, данни за резултатите от проверката на техническото състояние, както и евентуални ремонти и направените промени; извършват ли се периодично проверки за определяне техническото състояние на заземителните уреди и мълниезащитни инсталации.

Отговор получава от заместник-кмета инж. Чанка Коралска.

Тя пише, че всички сгради и обекти, собственост на Община Бургас, за които се изискват мълниезащитни и заземителни уредби във връзка с три Наредби, имат изградени такива.

„Техническото състояние на мълниезащитните и заземителните уредби се контролира от лицензирани пусково-наладъчни лаборатории по договори със съответните общински предприятия, администрация, училища, детски градини и други. Контролират се следните параметри: съпротивление на мълниезащитната заземителна уредба и съпротивление на защитната заземителна уредба. За резултатите от извършените проверки, съответната лаборатория издава сертификат за контрол на контролирания обект. В него се вписва заключение/оценка на съответствието им с нормативно изискващите се. При констатирано несъответствие се прави предписание за отстраняването му, след което се извършва повторно замерване“, уточнява инж. Коралска.

Не на последно място тя отговаря, че проверките за техническото състояние на мълниезащитните и заземителните уредби, собственост на Община Бургас, се извършват периодично и веднъж в годината. Извънредни проверки се извършват при ремонтни и други строителни дейности и монтажни работи, които могат да се отразят негативно върху състоянието на уредбите, както и при възникнали бедствия или поражения на сградата или съоръжението.


Анкета

Мнения

Мнения
Премиерът очаква антикорупционното законодателство да бъде прието в следващите дни
  02.09.2023 19:47      

С приемането на антикорупционното законодателство ще изпълним една от най-важните задачи за тази