Петък, 02 Юни 2023
    
Бизнес Бургас

Нова наредба: Търг да замени „първи по ред, първи по право“ при отдаването на обекти

  22.05.2023 11:32  
Нова наредба: Търг да замени „първи по ред, първи по право“ при отдаването на обекти

Георги РУСИНОВ

 

Търг да замени „първи по ред, първи по право“. Това предлага в докладна записка за проект на нова наредба общинският съветник и председател на Правната комисия Иво Баев. Тя е изготвена от временна комисия общински съветници.

Комисията по икономика и инвестиционни разгледа докладната на редовното си заседание и я подкрепи с 6 гласа „за“.

Общинският съветник от БСП-Бургас Мадлен Мутафян, в отсъствието на Баев, коментира че основната идея на наредбата, която е от 60 страници е именно смяната на формата на отдаване на преместваеми обекти от „първи по ред, първи по право“ с отдаване чрез търг.

„Мисля, че това е добро решение и това е правилният начин. Само тази година сме провели над 200 търга и нито веднъж не е имало проблеми“, заяви Георги Маринчев.

Тодор Йосифов добави, че предложените в наредбата текстове са максимално близки до мнението на повечето участници в процедурите и че заради това ще подкрепи колегата си Иво Баев.

„Проблем с „първи по ред, първи по право“ беше с обектите, за които има повече от един участник. Сега това вече трябва да е изчистено“, каза общинският съветник Пеньо Мечков.

В докладната Баев посочва, че с предложената наредба има пълно синхронизиране между нея и разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

В предоставения 30-дневен срок за обществено обсъждане е постъпило едно становище от СНЦ „Асоциация за защита на дребния и среден бизнес“ и СНЦ „Сдружение за защита на малкия и среден бизнес“, като част от предложенията са били възприети и отразени в проекта за наредба.