Четвъртък, 29 Юни 2023
    
Бургас

Какви са идеите на експертите за „Дупката“ в центъра на Бургас?

  30.03.2023 17:42  
Какви са идеите на експертите  за „Дупката“ в центъра на Бургас?

 Парк, амфитеатър, музей на съвременното изкуство и техномеджик ленд

 

Как да  бъде развита територията на мястото на „Дупката“ в центъра на Бургас, как си  представят  мястото на бившия ГУМ архитекти, урбанисти, ландашфни архитети. Това дисуктираха по време на кръгла маса, организирана от Сдружение „Посока Бургас“.

Всички единодушно посочиха като съществена следваща стъпка разрабоване на подробен анализ на територията и прилежащата ѝ среда, в рамките на процеса по съставяне на задание за проектиране като основа на бъдещ архитектурен конкурс. Анализ, който от Сдружението ще изготвят и предоставят за свободно ползване на администрацията и обществеността.

Сред идеите, които ще бъдат включени включени в бъдещото задание и позволяват взаимно съчетаване за обогатяване на средата са зелени площи, скейт парк, водни площи-езера, фонтани, амфитеатър,кафета, ресторанти, наблюдателна кула, пластика, скулптура, музей на съвременното изкуство, техномеджик ленд. Специално внимание се обърна на възможностите и начините за организиране на прозрачен, независим и основан на информацията от допитванията между гражданите международен конкурс. Според експертите, ключовата стъпка след определянето на предпочитаните функции, е конкурс за проект, който да намери широка подкрепа, като не трябва да се щадят средства, за да се постигне качествен продукт.

Провеждането на Експертна кръгла маса поставя началото на процес по осъзнаване, и материализиране на най-подходящите функции за територията. Посока Бургас ще популяризира темата и ще повиши информираността, ще организира анкети, допълнителни срещи и дискусии, за да се представят възможностите на всички заинтересовани страни. “В процеса трябва да бъде включена и ангажирана максимална част от обществеността за решаването на един значим за всички казус.”, коментира урб.Антоанета Иванова от Сдружението.

 

На второ място, да се развенчае мита, че нищо не зависи от хората и е рано за изготвяне на задание и за организиране на конкурс. И поканените гости от всевъзможни професионални сфери и организаторите на конкурси, заключиха че за всяко добро задание са нужни средства и време (минимум година от този момент), а организирането на международен архитектурен конкурс е абсолютно задължително, за да може да се избира между качествени проекти в последствие. “Проекти, които също трябва и ще бъдат журирани и оценени професионално и след предстоящи обществени допитвания, реализирани безвъзмездно от Посока Бургас”, коментира председателя на сдружението и председател на Съюза на Архитектите в града, арх. Емил Бурулянов.
 

Очаквайте мненията на различните експерти по темата!

 


Анкета

Мнения

Мнения Общество
Докога?! Какво чакате, че не пуснете учениците в онлайн обучение
  29.03.2023 13:14      

Докога Бургас и останалите градове ще бъдат в плен на компютърни клавиатурни хулигани, а държават