Неделя, 11 Юни 2023
    
Култура

Спасеният църковен архив на село Факия гостува в Бургас

  12.03.2023 15:50  
Спасеният църковен архив на село Факия гостува в Бургас

„Черноморски фар“

 

В навечерието на Националния празник 3 март в Историческата експозиция на Регионален исторически музей беше открита изложбата „Спасеният църковен архив на село Факия“. Тя представя историята на село Факия, съхранена в архива на местните енорийски свещеници в следосвобожденския период: от края на XIX в. – 60-те години на XX в. Архивът, съвсем естествено, е бил съхранен от служителите на ОИМ – Средец, които при една експедиция в Странджа констатират, че е в окаяно състояние и се намира в среда, крайно вредна за оцеляването му. Днес спасен, почистен, прибран на сигурно място, този набор от документи разкрива една пъстра картина за живота на селото.

Проучването на църковните архиви открива нови възможности пред историческата наука, пред краезнанието, а правилното им съхраняване ще пази дълго паметта за хората, за техния бит и култура, за техните нрави и морал, които винаги могат да служат за пример на идните поколения.

Темите, които са представени, са от ежедневието на свещениците; църква и църковна мрежа; училището и свещениците; държава и църква: Свещеникът възприема своята професия преди всичко като призвание, като служба на Бога и хората. В миналото това е една от най-значимите фигури в обществото: духовен водач, пазител на етичните и морални норми. Особено важна е неговата роля на просветител. Разнообразното архивно богатство допълва този образ с детайли от живота на селския поп, с трудности и изпитания пред които е изправен, механизмите за опазването на ценностната система на хората от енорията. Църковният архив, освен за делата на институцията, дава сведения и за стопанския живот в селото и енорията, обогатявайки икономическата картина на района.

Изложбата ще гостува в Бургас до края на месец май.