Събота, 29 Апр 2023
    
Несебър

Три проекта с особена обществена значимост се изпълняват в Община Несебър

  25.01.2023 13:53  
Три проекта с особена обществена значимост се изпълняват в Община Несебър

„В момента общината изпълнява три мащабни проекта на територията на Слънчев бряг – запад - два инфраструктурни и един с предназначение за спортни дейности“ – каза кметът на Несебър Николай Димитров на работна среща за текущата реализация на строителните планове на  общината.

   Работи се по разширението на улица „Първа“, която е главена транспортна артерия, свързваща  Несебър и Слънчев бряг.

Реализацията на първия етап от проекта се изпълнява от кръговото кръстовище Несебър -  Слънчев бряг до моста на река „Хаджийска“.

Текущата реконструкцията включва изграждане на локално платно с паркоместа, тротоари и озеленени площи. Ще бъде монтирано и улично осветление. Дейностите включват отстраняване на съществуващи инфраструктурни елементи, трасиране на терена и същинско строителство.

Финансира се изцяло със средства на Община Несебър.

Цялостното задание за разширение на западната част на уличното платно ще се изпълнява в три етапа, като и за втория вече има изготвен и  проект и издадено строително разрешение. Неговата реализация ще включва отсечката от река „Хаджийска“ до  светофарното кръстовище с отклонение към главен път Бургас – Варна и село Тънково. За този участък също има проект за едностранно улично осветление.

Община Несебър продължава да влага средства в благоустрояването на най-големия черноморски курорт в България чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти. Благоустрояването на Слънчев бряг - запад  е сред приоритетите, които Община Несебър си е поставила, за да се осигури комфорт на придвижване за гражданите и гостите на общината. През настоящата година отново са заделени средства за изграждане на улици по изготвен и одобрен проект.

   За този строителен сезон са заделени средства за уличната мрежа в квартал „Пясъците“ в Слънчев бряг - запад, в района след моста на река „Хаджийска“ /срещу хотелите „Континентал“/, където започва изграждането на главната квартална улица. Предвижда се строителство на пътно платно за двупосочно движение, тротоари и улично осветление. Изпълнението на цялостния проект ще се извършва поетапно.

И този инфраструктурен обект се финансира изцяло със средства на Община Несебър.

Общината продължава да работи за свързаността на отделните квартали в цялостна градска мрежа с алтернативни възможности за придвижване – автомобилно и пешеходно, по цялото продължение на Слънчев бряг- запад.

Средства са предвидени и за извършване на текущи ремонти на компрометирани пътни участъци.

   Община Несебър поднови изграждането на закритата спортна зала на стадиона след повторно проведена процедура по избор на изпълнител. Забавянето на строителството е в следствие на икономически и инфлационни процеси, довели до отлив на интерес към обществени поръчки в строителството и отказ от изпълнение на сключени вече договори. Конкретният обект е забавен вследствие на драстичното повишаване на цената на метала и другите строителни материали. Това доведе до невъзможност за изпълнение на строителството при договорените при старта на проекта условия.

Изграждането на залата ще осигури възможност за упражняване на различни видове спорт – баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, тренировки по художествена гимнастика, футзал /футбол на малки врати/ и условия за провеждане на тренировъчна дейност и състезания през всички сезони.

Трите обекта са мащабни, а реализацията им е свързана с огромен финансов ресурс, който е заделен от бюджета на общината.

Община Несебър не спира да разработва и процедира нови проекти за инфраструктурно строителство и облагородяване на Слънчев бряг – запад. Реализацията им ще се изпълнява поетапно, съобразно с краткосрочната и средносрочна строителна програма на общината.