Събота, 29 Апр 2023
    
Поморие

МБАЛ Поморие подписва договор за сътрудничество с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас

  27.01.2023 11:27  
МБАЛ Поморие подписва договор за сътрудничество с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас

„Предлагам, с оглед защита на  високия обществен интерес от осигуряване на професионално и надеждно здравно обслужване в нашата община, „Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Поморие“ ЕООД  да сключи договор с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас, по силата на който да предостави своите структурни звена за учебно-практическа база за обучение на студенти и стажанти от специалности от професионални направления „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и „Медицина”, по-конкретно: специалности „Медицина“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“, „Лекарски асистент“. В последствие болницата би могла да придобие статут на университетска болница, като получи акредитация от Министерството на здравеопазването, като база за обучение на Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас.“ Това пише в докладна записка до Общинския съвет кметът на община Поморие Иван Алексиев.

„Работата в тази посока е дългогодишна. Проведохме много разговори и срещи, а направените инвестиции в МБАЛ Поморие през годините, не без активната позиция на мнозинството от Общинския съвет, дава своите резултати с реалната възможност съвсем скоро МБАЛ Поморие да се превърне в университетска болница. Целта ни бе не само да запазим болницата като болница, но и успешно да развием медицинската практика и обслужване, за които изключително много от сега нататък ще разчитам и на новосъздаденото болнично настоятелство към МБАЛ Поморие“, каза още кметът Алексиев.

Сред мотивите във внесената докладна е записано, че със сключването на този договор и предоставянето на практическа база за обучение на студенти, ще се постигне привличане и задържане на млади медицински специалисти, които след провеждането на стажа в болницата и дипломирането си, ще продължат да работят и живеят в нашия град. Това ще повлияе изключително положително на цялата община, като от една страна ще се повиши качеството и бързината на предоставяната болнична и следболнична помощ, ще се прилагат съвременни и акуратни медицински практики и технологии, а от друга страна в града ни ще се устроят млади и образовани хора, които ще работят и ще създадат семейства.  Освен професионализъм и специализирани умения, жителите на общината ще получават полагащото им се уважение, грижи,  внимание и достъпно здравно обслужване.

След подписване на споразумението управителят на МБАЛ Поморие ще стартира процедура за акредитиране на болницата като учебно-практическа база за обучение на студенти и стажанти от Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Именно с оглед на възможностите за привличане на млади медицински кадри и специалисти, както и осигуряване на професионално и надеждно здравно обслужване в община Поморие, кметът Алексиев предлага и да се вземе решение за отдаване под наем за срок от пет години, чрез публичен търг, помещения, част от сградата на болницата, за медико-диагностична лаборатория, в която да се провежда клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ и следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“.

Гласуването на предложенията предстои на следващата редовна сесия на Общинския съвет.


Анкета

Мнения