Понеделник, 24 Апр 2023
    
Бизнес

От КНСБ обявиха каква е нужната сума за издръжка на човек

  23.01.2023 15:31  
От КНСБ обявиха каква е нужната сума за издръжка на човек

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължава тенденцията за значително поскъпване на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през декември достига 1351 лв. Тази стойност, формирана на базисна потребителска кошница, е необходима за покриване на разходите за издръжка на едно работещо лице, живеещо само, за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения, развлечения и почивка. Необходимият нетен месечен доход за издръжка  на тричленно домакинство (т.е. двама работещи с едно дете до 14 г.) пък през декември достига 2432 лв.

Това показва анализът на наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за четвъртото тримесечие на 2022 г., изготвен от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Данните бяха представени днес от президента на КНСБ Пламен Димитров, директора на института Любослав Костов и зам.-директора Виолета Иванова.

За едногодишен период разходите за издръжка на живота за 3-членно семейство нарастват с 366 лв. , а за 1 работещ от едночленно семейство с 203 лв., посочи Димитров. Доходът, необходим за издръжка, нараства с 2,4% на тримесечна база, а на годишна база със 17,7%. За сравнение годишният ръст при хранителни стоки е 26,3%, а при нехранителните – с 12,9%.


Анкета

Мнения