Понеделник, 06 Фев 2023
    
Общество

Студенти по „Право“ в БСУ почерпиха опит от бургаски прокурори

  02.12.2022 17:07  
Студенти по „Право“ в БСУ почерпиха опит от бургаски прокурори

Над 100 студенти от 2-ри до 5-ти курс в специалността „Право“ на Бургаския свободен университет (БСУ) взеха участие в лекции и дискусии, свързани с различни престъпления от българският Наказателен кодекс. Срещите бяха проведени през м. ноември 2022 г. по инициатива на Апелативна прокуратура – Бургас в сградата на БСУ.

Дискутираните теми бяха свързани с престъпленията против собствеността, административните нарушения, пътно-транспортните престъпления, престъпленията против данъчната система и трафика на хора, като студентите сами бяха посочили интересуващите ги области в наказателното право. Лектори бяха прокурорите от Апелативна прокуратура - Бургас – Йорданка Дачева, Красимира Кателиева, Йовита Григорова и Георги Ханджиев.

Студентите получиха преки и непосредствени знания за теоретичната страна на отделните престъпни деяния, но и за практическите действия, извършвани от наблюдаващите прокурори по различните казуси за разследване по досъдебните производства. На студентите бяха предоставени и различни брошури и материали, с които да допълнят знанията си.

Лекционният курс ще продължи и през 2023 година, когато студентите ще могат да придобият знания по нови четири теми, отново посочени от тях.