Петък, 03 Мар 2023
    
Айтос

Община Айтос прехвърля средства за двете най-големи села

  02.12.2022 15:25  
Община Айтос прехвърля средства за двете най-големи села

Кметът на Община Айтос Васил Едрев предложи, а Общинският съвет единодушно одобри актуализацията на бюджет - 2022, във връзка с важни за хората проекти. Увеличават се средствата за основен ремонт на улични настилки в с.Карагеоргиево и в с.Мъглен с 46 670 лева, с източник на финансиране предоставената целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет.

За асфалтирането на улици в двете села са отделени 250 000 лева. Съветът гласува единодушно към тази сума да бъдат добавени още 50 хил.лв. Асфалтирането в населените места ще започне веднага щом позволят атмосферните условия.

За изготвяне на технически проект за "Преустройство, ремонт и реконструкция на общинска сграда - бивше Логопедично училище в Младежки център", бяха планирани 30 хил.лв. Средствата са от заделения резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности. За нуждите на Детска педагогическа стая в Айтос, да бъде закупен автомобил на стойност 10 000 лева с източник на финансиране - наличните средства от преходен остатък и средства, определени по стандарт за финансиране на издръжката на Детска педагогическа стая.


Анкета

"За" или "Против" въвеждане на еврото сте?


Резултати

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и