Понеделник, 06 Фев 2023
    
Крими Общество

Притеснителни цифри за домашно насилие изнесоха „Деметра“ и институции

  30.11.2022 13:46  
Притеснителни цифри за домашно насилие изнесоха „Деметра“ и институции

От страх жертвите не подават сигнали или се отказват от показанията си

От началото на годината полицаите в областта са издали 425 предупредителни протокола

През 2022-ра: От 52 дела в съда, едва 9 са осъдените

 

Георги РУСИНОВ

 

Проблемът с домашното насилие е един от най-големите бичове за обществото открай време. Всяка 1 на 3 жени е жертва на насилник. Страхът е най-честата причина пострадалите да не търсят помощ. Друга е зависимост – икономическа или заради децата.

Това заявиха от асоциация „Деметра“ на пресконференция в Бургас. Участие в нея взеха Ани Буриева – председател на асоциацията, Невена Чайпек – юрист на „Деметра“, Женя Петрова – управител на центъра по превенция, разположен на булевард „Мария Луиза“, Радослав Воруков – заместник-ръководител на Районна прокуратура Бургас, комисар Марин Димитров – началник на отдел „Охранителна полиция и КАТ“ при ОДМВР-Бургас, съдия Стоян Мутафчиев – Районен съд Бургас.

От 25 ноември стартира кампанията „16 световни дни срещу насилието“ и продължава до 10 декември, когато е Международният ден за правата на човека.

„Кампанията се води от гражданското общество и се подкрепя от ООН. В страната ни кампанията се подкрепя от множество институции. Насилието срещу жени и момичета е едно от най-разпространените нарушения срещу човешки права в света. То се засили от пандемията от ковид и разпространението му се увеличава допълнително и от останалите кризи в обществото. Асоциация „Деметра“ вече 20 години работи на територията на Бургас за правата на жените и децата. През март 2020-а по време на ковид пандемията стартирахме две телефонни линии – едната за жертви на домашно насилие, а другата за жертви на сексуално насилие. Освен горещите телефонни линии, предоставяме на жертвите на насилие помощ в консултативните центрове и в центровете за настаняване. Тази помощ ще продължи и през 2023-а“, заяви Буриева.

 

Пандемията от ковид засилила и случаите на домашно насилие

 

Женя Петрова обясни, че по време на ковид пандемията се е появил феноменът „пандемия в сянка“, с който се визира нарастващото домашно насилие по време на пандемията и периодите на локдаун в началото й.

„Най-разпространено е домашното насилие, което се нарича още насилие от интимен партньор и то е всеки модел на поведение, който се използва за придобиване или поддържане на власт над интимен партньор. Обхваща всички физически, сексуални, емоционални, икономически и психологически действия или заплахи от действия, които влияят на друго лице. Освен домашното насилие другите форми на насилие срещу жени са фемицидът (умишлено убийство на жени и момичета), убийство в името на честта, сексуално насилие, трафик на хора, женско генитално осакатяване, детски бракове, онлайн или цифрово насилие“, коментира Петрова.

От началото на годината 166 пострадали от домашно насилие са потърсили помощ или подкрепа в центъра за превенция. Изготвени са 68 молби по Закона за защита от домашно насилие, за които е получена незабавна закрила от съда. Общият брой жертви на домашно насилие, които са обслужени във всички центрове на асоциация „Деметра“ и на телефонните линии на организацията са 396 жени и 36 деца.

Юристът на асоциацията Невена Чайпек посочи, че „Деметра“, заедно с Алианса за защита от домашно насилие подкрепят промените, предлагани в Закона за защита от домашно насилие.

„Този закон към момента е само одобрен, но не и приет, най-вече заради сложната политическа обстановка, която е у нас. Неприемането на закона не гарантира ефективна защита на пострадалите лица. Най-важно е, че с новите промени ще се запазят и развият специализираните услуги за пострадалите. Те ще имат и по-голям достъп до правосъдието. Една от промените, които се предвиждат и се надяваме в следващите месеци да бъдат факт, е промяната на срока за подаване на молбата за защита от насилие от 1 на 3 месеца, което е изключително важно в делата за домашно насилие. Освен това съдът ще има повече правомощия да събира допълнителни доказателства, да прави справка за съдимост на страните, както и такава за роднински връзки. Това ще избегне обикалянето по институции от страна на жертвите преди да се подаде молбата. Съдът ще взима предвид и докладите от специализираните услуги. Ще има възможност да постанови срещи между родителя насилник и детето. В тази връзка отново апелираме този закон да бъде приет“, обясни адвокатът.

 

Българинът си затваря очите за насилието у дома

 

Данни от полицията, свързани с домашното насилие изнесе комисар Марин Димитров – началник на отдел „Охранителна полиция и КАТ“ при ОДМВР-Бургас. Той обясни, че ролята на полицията е повече от ключова, тъй като те са първоначалният орган, от който се търси защита и прекратяване поведението на насилника. Той добави, че в тази връзка полицейските служители имат право да издават протокол за предупреждение, който би трябвало да изиграе възпираща роля относно агресивната страна.

„Подобни предупредителни протоколи за 2020-а година са общо 611, при 676 за 2021-ва. Само за първите 8 месеца на настоящата година са съставени 425 протокола, което въпреки усилената превантивна дейност на асоциация „Деметра“ сочи за една устойчива тенденция в случаите на домашно насилие.

За периода от началото на 2022 до 31 август на територията на ОДМВР-Бургас са издадени общо 178 броя заповеди за защита от домашно насилие. През 2020 и 2021 - по 249 броя.

Запазва се тенденцията за образуване на досъдебни производства за нарушение на заповедите за защита. За това престъпление се предвижда затвор до 3 години и глоба до 5000 лева. За 2020 са 33 случая, 2021 – 38 и до 31 август 2022 – 20.

Наблюдава се тенденция за увеличаване за образуване на досъдебни производства за причинена телесна повреда при домашно насилие. За 2020 – 22, 2021 – 30, а за първите 8 месеца на 2022 – 20.

Интересни са и случаите на домашно насилие при неизпълнение на заповедите за защита. Задържането е до 24 часа. За 2020 това са 44 случая, 2021 – 53, първите 8 месеца на 2022 – 38.

Принудителното извеждане от съвместното жилище на извършителя на домашното насилие в изпълнение на съдебно решение също показва интересна крива. 2020 – 15, 2021 – 21, първите 8 месеца на 2022 – 10.

В заключение ще добавя и броя на писмените сигнали подавани в ОДМВР-Бургас до дирекция „Социално подпомагане“ за домашно насилие над непълнолетни лица, лица с увреждания, или лица под запрещение. За последните две категории не са подавани сигнали, но за непълнолетни през 2020 са 7, 2021 – 4, за първите 8 месеца на 2022 – 9“, подробно обясни комисарят.

Според него от данните е видно, че процесът за ограничаване на домашното насилие е изключително важен и невъзможен без участието на полицейски служители.

„Ето защо ежегодното им обучение и прилагането на знанията в реалната работа считам за повече от нужно. Ние имаме воля. Съществена е и ролята на Прокуратурата“, допълни той.

 

Често делата се прекратяват от самите жертви

 

Прокурор Боруков от своя страна запозна медиите с делата, образувани от Прокуратурата по престъпления, извършени в условията на домашно насилие.

„На първо място трябва да се отбележи, че това са деяния като закани, телесни повреди и убийства, извършени от лица, най-вече от близкото обкръжение на пострадалия. В повечето случаи това са съпрузи или бивши съпрузи, лица, живеещи в съжителство, или родители. Най-често деянията са извършени в домашни условия при липсата на свидетели. Много често първоначално пострадалите подават сигнал, след което се примиряват със своето положение и отказват да дадат показания или ги променят. За да се определи деяние като домашно насилие, то трябва да има системност. Тя следва да бъде доказана, не може да разчитаме само на думите на пострадалия. Необходими са и други свидетелски показания и медицински документи. Затова се среща и трудност при доказването на този вид престъпления, поради което ние подхождаме много внимателно с пострадалите. Разглеждаме ги с приоритет, стремим се да ги доказваме в кратки срокове. Такива са и указанията на главния прокурор. В тази връзка особено много разчитаме на асоциация „Деметра“ за съдействие, както и на дирекция „Социално подпомагане“, когато се касае за работа с деца“, каза той.

През 2022-ра общо са наблюдавани 107 производства по дела, образувани за престъпления в условията на домашно насилие, от които тази година са образувани 43. Решени са 61, на производство все още са 46. В съда с различни актове са внесени 16 от решените, по които има осъдени 13 лица. Прекратените са 29.

По отношение на делата за неизпълнение на заповед за защита, през 2022-ра са наблюдавани общо 52, от които новообразуваните са 32. Решени са 29, останали са за работа 23. Решените в съда са 11, от които има осъдени 9 лица. Прекратени са 14.

Районният съдия Стоян Мутафчиев коментира, че през 2021-ва общо 152 дела са постъпили в Районен съд – Бургас и териториалните му дирекции. До 31 октомври 2022-ра бройката им е 113, като според него тя ще се увеличи до края на годината, което показва запазването на тенденциите в тези престъпления.

„Аз също съм наблюдавал често да се оттеглят молбите от жертвите. Прекратени от тези 152 дела през 2021-ва са 55, което най-вероятно е поради оттегляне на молбата в повечето случаи. По някои от тези дела е постигната спогодба като през 2021-ва, когато са 5. От 113-те през 2021-ва, прекратени са 41 и 3 са със спогодби. Моето лично мнение е, че е спорно дали трябва да се постига спогодба в такива дела“, уточни магистратът.

Той добави, че когато се оттегли молба, съдът не е задължен да обследва по каква причина молителят вече не иска защита, а е длъжен да прекрати производството.

„Проблемите, които забелязвам в молбите на молителите е, че това, което се е случило, не е инцидент, а продължава във времето. Той или тя не са искали да сезират съда по някаква причина. Мислели са, че нещата ще се оправят. Към настоящия момент съдът не може да разглежда миналите прояви на домашно насилие, тъй като законът казва, че молбата за защита трябва да е подадена в едномесечен срок. Моето мнение е, че съдът не може да разглежда минали прояви. Друг проблем е, че се засягат много човешки съдби – деца, родители. Понякога пострадала е съпругата, но това ще рефлектира и върху децата. Би трябвало да се концентрират усилията по превенцията, защото един индивид с изградени насилнически навици много трудно може да бъде реабилитиран и да спре да осъществява насилие и в бъдеще. Законопроектът предвижда, че акт на домашно насилие може да бъде извършен чрез бездействие, т.е. не е необходимо някакво действие да има, за да се приеме, че има засягане на личността. Проблемът е много голям и според мен обществото трябва да се ангажира сериозно с това. За да няма домашно насилие, трябва да се работи с подрастващите. Домашното насилие обикновено се извършва без свидетели. И затова законът е предвидил една възможност, която казва, че молителят може да подаде декларация, в която казва какво се е случило и ако няма свидетели, тази декларация има доказателствена стойност. Проблемът е, че съдебната практика е разнородна в страната. Моето становище е, че тази декларация има тежест само когато няма свидетели. Могат да бъдат разпитани всякакви лица, посочени от молителя, както и от обвинения в насилие“, обясни съдия Мутафчиев.

 

Абсурд: Единствено жертвата може да сезира институциите за насилника й

 

На въпрос от „Черноморски фар“ дали промените, които се предлагат не предвиждат възможност за самосезиране на институции, или сезиране от страна на свидетели, отговорът бе – не.

„Законът в момента дава такава възможност единствено когато се касае за насилие над деца, инвалиди и хора под запрещение. Едно време имаше хипотеза, в която полицията можеше да изпраща материалите в съда, но тя отпадна отдавна. Молителят е този, който трябва да сезира съда и да поиска защита, което понякога създава проблеми от чисто процесуално гледна точка, защото молителите ако не прибегнат до услугите на адвокат и не знаят какво да представят, не входират молби в съда. В тази връзка неправителствените организации много помагат“, отговори съдията.

Припомняме, че точно след такъв случай, в който полицията е била многократно сигнализирана от съседи за домашно насилие, в Айтос преди няколко години Теньо Тенев преби до смърт съпругата си Ивета пред очите на малолетния им син. Жертвата е отказвала да подаде жалба срещу Теньо многократно.

„Понякога пострадалите подават молби, след което ги оттеглят, което също се дължи на страха. Има го и другия момент, че понякога насилието не е еднократен акт и е много трудно пострадалата да излезе от този цикъл на насилие. Нашата роля е да можем да ги подкрепим и да им дадем максимално много информация и защита. Това важи и за тези, които се отказват. За съжаление това, което аз съм забелязала в работата си с жертви на домашно насилие е, че за тях е абсолютно естествено партньорът им да ги обижда, заплашва или удря. Даже се учудват, когато им обясняваме, че това не е нормално. Затова и грешните представи са налице. Когато едно дете израсне в среда на домашно насилие, то също впоследствие често става насилник. Затова и за мен превенцията е най-важна. Трябва да се работи много с родителите“, заяви адвокат Чайпек.