Вторник, 29 Nov 2022
    
Бизнес

Приходите от нощувки през септември са 67.9 млн. лева

  20.11.2022 16:47  
Приходите от нощувки през септември са 67.9 млн. лева

Увеличава се и общата заетост на леглата

През септември в област Бургас са функционирали 702 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.9 хил., а на леглата - 121.5 хиляди. Сравнено със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 31.2%, а броят на леглата в тях - с 28.9%. Това сочат данните от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември, е 1082.9 хил., или с 33.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 760.2 хил. нощувки, а българските - 322.7 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 80.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 50.5% - на българи. А в тези с 3 звезди са осъществени 13.8% от нощувките на чужденци и 16.2% - български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 33.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 24.6%, следват Полша - с 23.1%, Румъния - с 9.9% и Германия - с 8.6%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 33.7% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 226.6 хиляди. Чуждите граждани, са 140.0 хил. и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 80.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 86.6 хил. и са реализирали средно по 3.7 нощувки, като 54.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата през септември тази година е 30.6%, като се увеличава с 0.1 процентни пункта в сравнение със септември 2021 година. Най-висока е заетостта при 4 и 5 звезди - 38.1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 20.6%, и с 1 и 2 звезди - 20.3% .

Приходите от нощувки през септември 2022 г. се увеличават с 44.0% в сравнение със септември 2021 г. и достигат 67.9 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 58.1%, така и от български граждани - с 13.7%.

 


Анкета

Мнения