Понеделник, 06 Фев 2023
    
Несебър

Община Несебър подговя проекти за нов облик на две училища

  07.11.2022 15:28  
Община Несебър подговя проекти за нов облик на две училища

В изпълнение на приоритетната си политика в областта на образованието, Община Несебър  подготвя два проекта за модернизация на сградите на две училища на своя територия - ОУ „Св. св. Кирил и Методий"-  Равда, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - Св. Влас. В тази връзка вече започна работното проектиране и подготовката на документите, с които ще се кандидатства за  финансиране по процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда" от Национален план за възстановяване и устойчивост. Срокът за подаване на проектите е до януари 2023 г., а по мярката е допустимо извършване на основен ремонт, основно обновяване, енергийно саниране, подмяна на отопление и обновен цялостен облик отвън и отвътре на сградите.

Целта на двата проекта ще бъде да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и стимулираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.

С планираните ремонтни дейности Община Несебър цели да осигури съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.


Анкета

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и