Неделя, 05 Фев 2023
    
Айтос

Екологът на Община Айтос: Регистрираните кладенци преди 2007 г. нямат нужда от нова

  06.11.2022 15:44  
Екологът на Община Айтос: Регистрираните кладенци преди 2007 г. нямат нужда от нова

Георги РУСИНОВ

 

Община Айтос известява собствениците на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Срокът за регистрация е до 28 ноември 2022 г.

Регистрацията се отнася за кладенците в имоти, разположени в границите на населените места и селищните образувания, собственост на физически лица, водата от които се ползва за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот.

„Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. Регистрацията става в Басейновата дирекция „Черноморски район“ - Варна, ул. „Александър Дякович“ №33, за съоръжения, изградени на територията на дирекцията“, съобщават от Община Айтос в официалната си интернет страница.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра. Формуляр „Заявление РГ2“ може да се изтегли от интернет страницата на БДЧР - www.bsbd.bg.

Заявление може да се изтегли и от интернет страницата на Община Айтос www.aytos.bg, в раздели „Съобщения“ и „Екология“. Срокът за регистрация е до 28 ноември 2022 г.

Еколог на Община Айтос старши експерт Катя Иванова коментира пред репортер на „Черноморски фар“, че в общината до момента няма подавани заявления.

„Кметове, кметски наместници и екологът на общината съдействат при попълване на документите. Могат да се подават, както в общината, така и направо в „Басейнова дирекция“. По-добрият вариант е да се пускат направо там, тъй като те са контролният орган. Все пак няма проблем, ако някой възрастен човек няма възможност да подаде в дирекцията, да го даде в Общината, а ние ще го пренасочим“, обясни тя.

По думите й много са подадените заявления, но има и много хора, които преди 2007-а са регистрирали кладенците си. Иванова поясни, че в техните случаи не е необходима повторна регистрация. Екологът добави още, че Община Айтос и „Басейнова дирекция“ си съдействат в услуга на гражданите. От администрацията се изискват различни справки като това дали кладенецът се намира в населеното място, или извън него.


Анкета

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и