Неделя, 29 Яну 2023
    
Бизнес Бургас

Концесионерът на подземния паркинг с дълг над 800 хил. лв. към Община Бургас

  30.10.2022 15:42  
Концесионерът на подземния паркинг с дълг над 800 хил. лв. към Община Бургас

Нулев интерес от страна на местния парламент по проблема

 

Георги РУСИНОВ

 

Концесионерът на подземния паркинг под площад „Св. св. Кирил и Методий“ е с огромни задължения към Община Бургас. Това става ясно от годишен отчет за изпълнението на План за действие за общинските концесии за 2021 г. на Община Бургас, входиран за одобрение от заместник-кмета Красимир Стойчев. Общински съвет – Бургас трябва да гласува докладната на предстоящата сесия.

Концесионният договор е от 18.04.2007 г. и е между Общината и „Глобал технолоджи къмпани“ АД за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. св. Кирил и Методий“, целият с площ от 3902 кв. м за изграждане и експлоатация на подземен паркинг на три нива, за около 400 паркоместа, включително инфраструктурата и принадлежностите, съобразно одобрен проект.

„Към 31.12.2021 г. концесионерът има задължения към Община Бургас в размер на в размер на 773 255,32 лв. с ДДС, 40 677,52 лв. начислени лихви и 38 797,65 лв. начислени неустойки. Към 31.12.2021 г. не е налична банкова гаранция за изпълнение на задължението за концесионно плащане, която представлява 50% от размера на годишната концесионна вноска“, пише заместник-кметът.

Красимир Стойчев обяснява, че през 2020-а е започнала кореспонденция между Община Бургас и концесионера, който нееднократно е уведомяван за натрупаните задължения и липса на информация.

„В писмо до Община Бургас от 20.04.2022 г. концесионерът изразява готовност за предоставяне на информация, за срещи и разговори, за обсъждане и постигане на взаимноизгодно и приемливо за двете страни споразумение за разсрочване на натрупаните задължения по концесионни плащания до края на 2021 г. Съгласно разпоредбите на чл.40 от Закона за концесиите Общинският съвет определя политиката за общинските концесии и одобрява всички решения, свързани с изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионни договори, независимо от вида на концесията. По аргумент на посочената разпоредба обсъждания, свързани с изменения на сключения концесионен договор следва да бъдат извършени с прякото участие на Общинския съвет, чрез неговите комисии, където концесионерът да представи и обосновки, и документи, на които основава исканията си. Във връзка с изложеното е изпратено писмо от Община Бургас на 10.05.2022-ра до Общински съвет - Бургас, с което са представени договорът за концесия и цялата кореспонденция с концесионера, за запознаване и обсъждане. По искане на постоянните комисии към Общински съвет – Бургас, с писмо от 21.06.2022-ра от Община Бургас е представена справка за задълженията на концесионера до 31.05.2022-ра. Към настоящия момент няма взето решение от Общински съвет дали уважава постъпилото от концесионера предложение за разсрочване на дължимите суми“, обяснява подробно заместник-кметът.

Самата докладна не предизвика интерес за дебати в местния парламент по време на гласуването й.


Анкета

Мнения

Мнения
Евродепутатът Илхан Кючюк:  България  и Македония се познават твърде малко
  26.07.2022 15:22      

Ние трябва да обясним в стратегическа план тезата, че имаме обща история и общо минало и