Вторник, 29 Nov 2022
    
Руен

Подновяват тротоари в Руен и Снягово

  13.10.2022 16:39  
Подновяват тротоари в Руен и Снягово

Георги РУСИНОВ

 

Обществена поръчка за ремонти на тротоари в населени места в община Руен е обявил кметът Исмаил Осман, показа репортерска проверка на „Черноморски фар“.

Тя е разделена на два подобекта.

Първият касае текущ ремонт на тротоари в общинския център – Руен, докато вторият е за тези в село Снягово.

Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в част „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие.

Предвидената прогнозна стойност е в размер на 107 416.66 лева, без ДДС.


Анкета

Мнения